Testy kontroli sterylizacji

Zgodnie z wymaganiami każdy cykl sterylizacji musi być kontrolowany, a wyniki kontroli – dokumentowane. Dopiero po potwierdzeniu skuteczności procesu możliwe zwolnienie wsadu sterylizacji do wykorzystania. W zależności od wybranej metody sterylizacji testy mają charakter chemiczny lub biologiczny. Ważna jest również kontrola pracy sterylizatora za pomocą testów Bowie Dicka.

 

Testy sterylizacja medyczna

Regularna kontrola sterylizacji jest jednym z podstawowych, bezwzględnie wymaganych, elementów procedur sterylizacyjnych - niezależnie od wielkości placówki, w której prowadzone są takie czynności. Zalecenia dotyczące sposobów weryfikowania opisane są choćby w Wytycznych dla podmiotów, w których prowadzona jest sterylizacja. Autorzy dokumentu przypominają o obligatoryjności kontroli sterylizacji i informują które parametry poszczególnych metod sterylizacji podlegają sprawdzeniu. Przy najpopularniejszej metodzie, czyli sterylizacji parą wodną, jest to potwierdzenie wymaganych: czasu, temperatury, ciśnienia i obecności pary, natomiast podczas sterylizacji nadtlenkiem wodoru powinny być kontrolowane: czas, temperatura i stężenie czynnika sterylizującego. Wybór metody testowania i zakres kontroli sterylizacji zależy od stosowanej metody, rodzaju i przeznaczenia wyjaławianego materiału. W niektórych, szczególnie wymagających przypadkach (np. przy sterylizacji implantów) wymagane jest stosowanie najdokładniejszych testów biologicznych.

Kontrola procesu sterylizacji przy użyciu różnych testów

Podstawową i najczęściej stosowaną metodą weryfikowania parametrów procesu są chemiczne testy kontroli sterylizacji. Umieszczona na nich substancja wskaźnikowa zmienia swój przy osiągnięciu oczekiwanych parametrów procesu. Ampułkowe testy biologiczne są dokładniejsze i pozwalają na sprawdzenie realnej skuteczności biobójczej w stosunku do materiału biologicznego, czyli wybranych szczepów bakterii. Testy biologiczne wykorzystywane są do kontroli sterylizacji w przypadkach wymagających szczególnych rygorów, a także – do okresowego potwierdzania (walidacji) procesów sterylizacji. Należy pamiętać o obowiązku prowadzenia dokumentacji potwierdzającej zgodność z procedurami każdego cyklu sterylizacji w placówce. Dla ułatwienia archiwizacji pasków testowych niektóre z nich mają warstwę klejącą – pozwala to na łatwe umieszczenie w książce. Oprócz testów kontroli sterylizacji w formie pasków (chemiczne) lub ampułek (testy biologiczne) w procedurach wyjaławiania stosuje się również wskaźniki typu I, czyli potwierdzające sam fakt poddania sterylizacji, umieszczone na opakowaniach do sterylizacji albo na etykietach naklejanych na pakiety.