Dezynfekcja endoskopów

Procedury dezynfekcji endoskopów obowiązujące w pracowniach endoskopii muszą uwzględniać zarówno charakter zagrożeń, czyli szczególne narażenie na skażenie drobnoustrojami z wydzielin organizmu, jak i specyfikę sprzętu do endoskopii – jego konstrukcje i wykorzystane materiały. Stąd konieczność stosowania preparatów gwarantujących skuteczną dezynfekcję, jednocześnie neutralnych dla narzędzi i urządzeń, a także odpowiednich zestawów czyszczących.

Dezynfekcja endoskopów - dokładność przede wszystkim!

Reprocesowanie endoskopów jest dużym wyzwaniem przede wszystkim ze względu na konstrukcję sprzętu i użyte materiały. Budowa endoskopu jest złożona. Znacząca część powierzchni wymagających oczyszczenia, dezynfekcji i sterylizacji jest ukryta – są to przede wszystkim kanały endoskopowe. Tworzywa, z których wykonany jest instrument, nie są odporne na wysokie temperatury, należy również ograniczyć radykalne oddziaływanie mechaniczne. Dodatkowym utrudnieniem jest łatwość powstawania wewnątrz kanałów endoskopu trudnego do usunięcia biofilmu. Bardzo istotna jest kompleksowość działań w reprocesowaniu tego typu instrumentów, a wstępne oczyszczenie i dezynfekcja są bardzo istotnymi elementami całej procedury. Specjaliści Sterim mają dużą wiedzę i doświadczenie zarówno we wdrażaniu rozwiązań systemowych, jak i doborze optymalnych preparatów, akcesoriów i sprzętu. Służą fachowym wsparciem zarówno pracowniom endoskopowym wykonującym dużą ilość procedur, jak i mniejszym gabinetom wyspecjalizowanym w specyficznych zabiegach diagnostyki endoskopowej.

Środki do dezynfekcji endoskopów oraz narzędzi endoskopowych

W procesie dezynfekcji endoskopów kluczowy jest dobór odpowiedniego preparatu, zapewniającego skuteczne usunięcie zanieczyszczeń biologicznych – krwi, wydzielin, tłuszczów. Najczęściej tego typu środki mają formułę niskopieniącą i bazują na składnikach enzymatycznych lub multienzymatycznych. Zwiększa to efektywność rozpuszczania zanieczyszczeń białkowych i tłuszczu, przy ograniczeniu ilości zużywanego preparatu. Chemia do dezynfekcji endoskopów, znajdująca się w ofercie Sterim, może być używana zarówno do mycia ręcznego, jak i mechanicznego. Osobną kategorią produktów wykorzystywanych przy reprocesowaniu endoskopów są gotowe zestawy do wstępnego czyszczania instrumentów natychmiast po zabiegu – składające się z profilowanych gąbek nasączonych specjalnym preparatem, umieszczonych w poręcznym opakowaniu. Środki chemiczne wykorzystane w tych zestawach rozpuszczają zanieczyszczenia, a jednocześnie chronią elementy endoskopów przed ewentualną korozją i zapobiegają osadzaniu się kamienia.