Opakowania transportowe

Pozwalają na wygodne kompletowanie kolejnych wkładów do sterylizacji, a po zakończeniu procesu sterylizacji – na bezpieczne transportowanie wyjałowionych narzędzi i produktów medycznych do miejsca przechowywania. Pojemniki transportowe są niezbędne do przewożenia sprzętu i produktów medycznych pomiędzy centralną sterylizatornią a blokami operacyjnymi, gabinetami zabiegowymi oraz oddziałami szpitalnymi. Zabezpieczają przed uszkodzeniem opakowań z wysterylizowanym sprzętem, a ich konstrukcja ułatwia zachowanie wysokich standardów sanitarnych.

Opakowania posterylizacyjne

Odpowiednie zabezpieczenie narzędzi medycznych w czasie transportu jest konieczne zarówno podczas przenoszenia i przewożenia narzędzi zanieczyszczonych, po ich użyciu, jak i przy transportowaniu pakietów z wysterylizowanymi instrumentami. W pierwszym przypadku chodzi przede wszystkim o zapobieżenie ewentualnemu skażeniu, którego źródłem mogą być zanieczyszczenia narzędzi po zabiegach. Stąd konieczność zastosowania pojemników ze szczelnym zamknięciem, pozwalających na bezpieczny transport narzędzi pomiędzy miejscem wykonywania procedury medycznej a stanowiskiem do sterylizacji lub sterylizatornią. Oprócz funkcji transportowej, pojemniki taki służą do wstępnego oczyszczania i dezynfekcji narzędzi – tace z instrumentami, po umieszczeniu w opakowaniu, pokrywane są pianą nawilżająco-dezynfekującą. Wymiary pojemników są zgodne ze standardami dla tac i koszy do sterylizacji, co zapewnia kompatybilność i płynność obrotu narzędziami w placówce. Pojemniki transportowe wykonane są z tworzyw łatwych do utrzymania w czystości, a ich budowa (zaokrąglone połączenia ścianek) zapobiega zaleganiu zabrudzeń.

Torebki i opakowania do transportu

Inną grupą w kategorii opakowań transportowych są produkty do zabezpieczania sterylnych pakietów z narzędziami medycznymi. Dodatkowa ochrona jest wskazana w sytuacji, gdy typowe opakowania do sterylizacji narażone są na uszkodzenia mechaniczne. Karetki pogotowia, ruchome gabinety diagnostyczne, wyposażenie apteczek w środkach transportu, torby ratowników medycznych – właśnie tam wibracje i przemieszczanie się pakietów są poważnym zagrożeniem dla bariery sterylnej. W takim przypadku skutecznym zabezpieczeniem są dodatkowe torebki foliowe, w których umieszczane są wyjałowione pakiety. Ryzyko ewentualnego przekłucia bądź przecięcia opakowania znacząco się zmniejsza, a konstrukcja torebki zabezpieczającej (duża folia pozwalająca na natychmiastowe zidentyfikowanie zawartości) uwzględnia potrzeby użytkowników. Istotną zaletą torebek zabezpieczających jest również wydłużenie ważności pakietów sterylizacyjnych. Dzięki dodatkowej ochronie w postaci szczelnie zamkniętych torebek, jałowe narzędzia bądź zestawy narzędzi medycznych mogą być przechowywane dłużej. Może być to duże ułatwienie dla placówek, w których zużycie sterylnych pakietów jest niewielkie lub/i nieregularne.