Testy chemiczne

Testy chemiczne

Kontrola za pomocą testów chemicznych spełniających wymagania normy PN EN ISO 11140-1 jest najczęściej stosowaną metodą oceny skuteczności procesu sterylizacji w sterylizatorach parowych. Test ma zwykle formę paska z substancją zmieniającą kolor pod wpływem czynników fizycznych: temperatury i ciśnienia. Substancja testowa jest całkowicie bezpieczna i obojętna dla procesu wyjaławiania. Zgodnie z zaleceniami normy – ilość testów należy dobrać do wielkości komory sterylizatora.

STERIM® Testy chemiczne para typ 4 SIM-250

STERIM® Testy chemiczne para typ 4 SIM-250

Chemiczne testy wieloparametrowe są popularną metodą oceny jakości procesu sterylizacji parowej. Wskaźniki SIM-250 weryfikują poziom tempera...
121,77 zł
STERIM® PCD Control system kontroli wsadu

STERIM® PCD Control system kontroli wsadu

Przyrząd kontrolny skutecznie symulujący warunki kontroli wsadu typu PCD. Pozwala na jednoczesne przeprowadzenie testu chemicznego i biologi...
1 107,00 zł
STERIM® Testy chemiczne plazma typ 4 PIS-250

STERIM® Testy chemiczne plazma typ 4 PIS-250

Chemiczne testy wieloparametrowe typ 4 PIS-250 służą do oceny jakości procesu sterylizacji plazmą nadtlenku wodoru (H2O2). Mogą być używane ...
282,90 zł
STERIM® Integrator 5 Zintegrowane testy chemiczne para typ 5

STERIM® Integrator 5 Zintegrowane testy chemiczne para typ 5

Test STERIM® Integrator 5 weryfikuje wszystkie kluczowe parametry sterylizacji parowej, niezbędne do skutecznego przeprowadzenia wyjaławiani...
98,40 zł
STERIM® Emulator 6 Emulacyjne testy chemiczne para typ 6 EMS6-515

STERIM® Emulator 6 Emulacyjne testy chemiczne para typ 6 EMS6-515

Wskaźnik STERIM® Emulator 6 weryfikuje kluczowe parametry sterylizacji parowej, oceniając precyzyjnie ich poziom, wymagany w konkretnym proc...
92,25 zł
STERIM® Control 5 Zintegrowane testy chemiczne para typ 5

STERIM® Control 5 Zintegrowane testy chemiczne para typ 5

Test STERIM® Control 5 pozwala na kontrolowanie proces sterylizacji parą w autoklawach różnego typu, zgodnie z normą PN EN ISO 11140-1. Wska...
206,03 zł
STERIM® Testy do sterylizacji gorącym powietrzem

STERIM® Testy do sterylizacji gorącym powietrzem

Wskaźniki przeznaczone do potwierdzania temperatury i czasu wyjaławiania przy sterylizacji gorącym powietrzem. Mogą być stosowane we wszystk...
184,50 zł
STERIM® Emulator 6 Emulacyjne testy chemiczne para typ 6 EMS6/720

STERIM® Emulator 6 Emulacyjne testy chemiczne para typ 6 EMS6/720

Test chemiczny STERIM® Emulator 6 służy do kontroli temperatury, czasu i penetracji pary podczas sterylizacji. Wersja testu do weryfikowania...
92,25 zł