Testy biologiczne

Określanie skuteczności procesu sterylizacji metodą biologiczną możliwe jest zarówno w sterylizatorach parowych, jak i plazmowych. W ofercie sterim.eu są biologiczne testy ampułkowe do obu typów urządzeń.

Ampułkę ze sporami umieszcza się w komorze sterylizatora wraz ze wsadem. Po zakończeniu procesu materiał biologiczny trzeba poddać próbie inkubacji, a następnie sprawdzić przeżywalność sporów na podstawie koloru pożywki.

Testy biologiczne do kontroli sterylizacji

Biologiczne testy kontroli sterylizacji wprost potwierdzają skuteczność procesu sterylizacji. Ampułkę ze sporami bakterii umieszcza się wewnątrz pakietu sterylizacyjnego. Specjalnie przygotowany materiał biologiczny, całkowicie neutralny i nieszkodliwy dla sterylizowanego materiału, ma symulować zachowanie drobnoustrojów: bakterii, wirusów i grzybów. Po zakończeniu procesu spory bakterii poddaje się próbie inkubacji razem z pożywką. Jeżeli w określonym czasie bakterie zaczynają się namnażać (co sygnalizuje zmieniający się kolor pożywki), oznacza to, że szkodliwe mikroorganizmy potencjalnie obecne na sterylizowanym materiale, nie zostały unieszkodliwione. I odwrotnie – jeżeli próba inkubacji testowych bakterii nie powiedzie się – mamy potwierdzenie pełnej skuteczności biobójczej. Testy biologiczne dostępne w sklepie Sterim spełniają wymagania norm i są w pełni zgodne z procedurami kontrolnymi obowiązującymi w profesjonalnych placówkach medycznych i laboratoriach analitycznych. Zaletą biologicznych testów kontroli sterylizacji jest możliwość używania ich we wszystkich sterylizatorach.

Ampułkowe testy biologiczne

O ile sama zasada testowania sterylizacji metodą biologiczną jest uniwersalna, to poszczególne testy ampułkowe mogą różnić się parametrami – czasem inkubacji oraz temperaturą tego procesu. Odpowiednio dobrany szczep bakterii i odpowiednia pożywka pozwalają na skrócenie niezbędnego czasu inkubacji. Dzięki temu wynik kontroli znany jest wcześniej, co daje możliwość szybszego zwolnienia wsadu sterylizatora bądź szybszego potwierdzenia (walidacji) procesu w danym urządzeniu. Pierwsze sygnały namnażania się bakterii w ampułce testu pojawiają się już po 2,5 godziny inkubacji, a wiążący wynik można odczytać po 10 h. Jeżeli nie ma potrzeby skracania czasu kontroli, można skorzystać z testów 24-godzinnych. Niektóre testy biologiczne, zamiast typowej ampułki z bakteriami, mają formę pasków nasączonych zawiesiną spor. Może to ułatwiać umieszczenie testu w pakiecie przeznaczonym do sterylizacji. W ofercie sklepu sterim.eu obecne są zarówno biologiczne testy ampułkowe, jak i biologiczne testy paskowe. Polecamy również sprawdzone inkubatory – niezbędne do wygrzewania bakterii testowych.