Inkubator do testów biologicznych

Inkubacja, czyli wykonanie próby namnażania bakterii obecnych w biologicznych testach kontroli sterylizacji, wymaga zastosowania odpowiedniej temperatury i jej działania w zalecanym czasie - od kilku do kilkudziesięciu godzin. Nowoczesne inkubatory do testów biologicznych dają możliwość precyzyjnego ustawienia temperatury dojrzewania testu i gwarantują jej stabilność. Różne urządzenia, to różne funkcje, które można dobrać do swoich potrzeb i częstotliwości wykorzystywania inkubatora - wydruk procesu inkubacji, panel sterujący, liczba mieszczących się  w urządzeniu ampułek itp.

Inkubator do testów - niezbędny do pełnej kontroli procesu sterylizacji

Systemy automatyki w nowoczesnych inkubatorach do testów biologicznych pozwalają na zminimalizowanie ilości niezbędnych czynności wykonywanych przez personel odpowiedzialny za przeprowadzanie kontroli procesu sterylizacji. Pozwala to zminimalizować ryzyko ewentualnego błędu, na przykład pomylenia próbek lub nieświadomego skrócenia czasu inkubacji. Dobór i utrzymanie odpowiedniej temperatury ma kluczowe znaczenie dla zachowania zasad przeprowadzania testu. By uzyskać wiarygodną informację o powodzeniu lub niepowodzeniu procesu sterylizacji, konieczne jest użycie certyfikowanego i ważnego ampułkowego testu biologicznego, odpowiednie umieszczenie go w komorze sterylizatora, a następnie staranne przeprowadzenie procesu inkubacji. Dopiero w takiej sytuacji można mówić o pełnej zgodności z procedurami kontroli. Bez wątpienia moment próby namnażania bakterii jest jednym z ważniejszych etapów. Inkubatory do testów biologicznych dostępne w sklepie Sterim.eu doskonale współpracują z testami ampułkowymi różnych producentów, w tym 3M.

Inkubatory do testów biologicznych i uniwersalne

W ofercie sklepu sterim.eu znajdują się inkubatory uniwersalne oraz urządzenia przeznaczone do inkubacji konkretnych typów testów bądź eksploatacji w ramach kompletnych systemów testowych. Inkubatory uniwersalne łączą prostą, typową budowę i podstawowe funkcje z dużą niezawodnością. Pozwalają na inkubowanie materiału biologicznego w ampułkach, pasujących do otworów o średnicy 11 i 13 milimetrów. Bardziej zaawansowane inkubatory uniwersalne mają szerszy zakres regulacji temperatury i czasu inkubacji, ponadto wyposażone są wyświetlacz LCD pozwalający na precyzyjną kontrolę parametrów. Dużym ułatwieniem jest możliwość zapisania programów z typowymi parametrami inkubacji, co przyspiesza pracę w przypadku wielokrotnego wykonywania kontroli przy użyciu tych samych testów. W przypadku stosowania systemowych wskaźników biologicznych szybkiego odczytu często konieczne jest użycie dedykowanego inkubatora. Sprzęt tego typu pozwala na jednoczesne przeprowadzanie inkubacji testów pochodzących z różnych cykli sterylizacyjnych, bo każda z próbek kontrolowana jest osobno. Dodatkowo inkubator sam sygnalizuje wynik testu i sporządza obszerny raport.

Cena inkubatora do testów biologicznych

Koszt inkubatora do testów biologicznych zależy od liczby otworów, w które można umieścić ampułki, tego czy posiada drukarkę lub ekran dotykowy. Ważną rolę w cenie odgrywa także jego uniwersalność, to znaczy czy nadaje się do inkubacji jednego rodzaju testów biologicznych, czy do różnych typów. Ważne by dobrać inkubator do testów biologicznych do swoich potrzeb i zapotrzebowania. Ceny inkubatora do testów biologicznych na sklepie sterim.eu zaczynają się od około 1000 zł.

Posiadanie własnego inkubatora do testów biologicznych w salonie i gabinecie eliminuje konieczność uciążliwych wizyt w Sanepidzie, co za tym przyczynia się do długofalowych oszczędności. Obsługa urządzenia jest intuicyjna i prosta, a dołączona do niego instrukcja rozwieje większość wątpliwości. Oszczędności wynikające z posiadania inkubatora można łatwo obliczyć, urządzenie powinno zwrócić się już po pierwszych 5 miesiącach od zakupu.