NOWOŚCI

Rozwój technologii medycznych dotyczy nie tylko metod leczenia. Istotnym czynnikiem wpływającym na jakość opieki medycznej jest ochrona pacjentów i personelu przed skażeniami. Na rynku pojawiają się kolejne produkty do sterylizacji i dekontaminacji, które ułatwiają utrzymanie wysokich standardów sanitarnych. Sterim.eu podąża za nowościami, dostarczając wiedzę i asortyment na światowym poziomie.

Nowości na rynku sterylizacji i dezynfekcji

Prezentowane w sklepie Sterim.eu nowości, czyli przyjmowane z dużym zainteresowaniem nowe produkty z szeroko rozumianej dziedziny dekontaminacji, dezynfekcji i sterylizacji, doskonale obrazują ewolucję standardów sanitarnych w medycynie, przemyśle spożywczym, handlu, gastronomii, a także działalności instytucji publicznych. Nowości w katalogach producentów i dystrybutorów odzwierciedlają nowe potrzeby, pojawiające się wraz z wprowadzeniem nowych przepisów czy wraz ze wzrostem realnych wymagań. Wśród nowości znaleźć można więc coraz lepsze urządzenia – sterylizatory, myjnie-dezynfektory czy sprzęt do dekontaminacji powietrza w placówkach medycznych i cywilnych. Nowości to również coraz dokładniejsze (a jednocześnie prostsze w użyciu) testy do kontroli czystości czy aparatura pomiarowa. Nie można również zapomnieć o nowinkach w dziedzinie preparatów do czyszczenia i dezynfekcji. Okazuje się, że ich doskonałe właściwości, czyli bardzo wysoka skuteczność biobójcza połączona z pełnym bezpieczeństwem użytkowania, mogą być… jeszcze doskonalsze.

Nowości w sklepie sterim.eu - odpowiedzią na zapotrzebowanie

Nowości rynkowe pojawiają się również w odpowiedzi na zjawiska generujące nowe wyzwania, a niekiedy również problemy. Pandemia pokazała, że producenci potrafią błyskawicznie zareagować, wprowadzić na rynek specjalne urządzenia, preparaty, materiały, jednocześnie ucząc ich używania - tych, którzy z procedurami sanitarnymi i środkami ochrony mieli dotąd do czynienia bardzo rzadko. Nowości, zwłaszcza z kategorii dekontaminacji powierzchni i powietrza, błyskawicznie znalazły się w ofercie adresowanej do nowego odbiorcy – administratorów obiektów publicznych, firm posiadających własne biura, obiektów handlowych, szkół czy przedsiębiorstw komunikacyjnych. Część nowości w sklepie sterim.eu jest związanych właśnie z pandemią Sars-CoV-2. Znając potrzeby naszych odbiorców staramy się rekomendować takie nowości, które są być odpowiedzią na te potrzeby, ale z uwzględnieniem polskich realiów. Pomoc ze strony konsultantów Sterim jest bezcenna – w niektórych przypadkach wprowadzanie nowości wręcz musi być poprzedzone konsultacją, a proces wdrożenia nowinek powinien gwarantować uzyskanie niezbędnej wiedzy.