Testy kontroli czystości endoskopów

Pracownie endoskopii podlegają surowym procedurom sanitarnym. Zarówno pomieszczenia, jak i sprzęt, muszą być regularnie dezynfekowane. Skuteczność odkażania, zwłaszcza odkażania endoskopów i akcesoriów, powinna być regularnie kontrolowana. Wykorzystanie luminometru, w oparciu o testy ATP, daje dokładny i wiarygodny wynik. Sklep Sterim.eu ma w ofercie kompaktowe luminometry, z dodatkowymi funkcjami ułatwiającymi gromadzenie i analizę danych, w tym – bezprzewodowe przesyłanie wyników kontroli.

Mycie i dezynfekcja endoskopów - skontroluj skuteczność

Badanie pozostałości cząsteczek ATP jest najskuteczniejszą metodą weryfikacji czystości endoskopów. Pobranie wymazu z kontrolowanej powierzchni, połączenie z aktywatorem i określenie ilości światła powstającego w czasie reakcji za pomocą luminometru, daje precyzyjny wynik. Metoda kontroli czystości endoskopu oparta na wykrywaniu cząsteczek adenozyno-trójfosforanu jest całkowicie bezpieczna i nie powoduje ryzyka ponownego skażenia zdezynfekowanych lub wysterylizowanych endoskopów. Do pobierania próbki służy sterylna wymazówka, której konstrukcja umożliwia dotarcie również do trudno dostępnych elementów endoskopu. Pomiar pozostałości cząsteczek ATP jest przeprowadzany wszędzie tam, gdzie wymagana jest duża dokładność kontroli i wysoka czułość testów. Oprócz kontroli czystości endoskopów, za pomocą testów ATP można weryfikować również czystość innych urządzeń medycznych, a także pomieszczeń i ich wyposażenia. W sklepie Sterim można zamówić gotowe testy ATP, przeznaczone do stosowania wraz z zaawansowanymi luminometrami ENSURE.

Luminometr ATP - niezawodność przy kontroli czystości endoskopów

Zaawansowane luminometry ATP ENSURE, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w procedurach kontrolnych, mają szereg właściwości usprawniających pracę placówek medycznych. Przygotowane są do pracy w zaostrzonych rygorach sanitarnych, stąd nie tylko konstrukcja ułatwiająca utrzymanie czystości sprzętu, ale i łatwość obsługi w sytuacjach wymagających użycia środków ochrony osobistej. Duże przyciski lub wyświetlacze dotykowe pozwalają na wygodne operowanie luminometrem również w rękawiczkach ochronnych. Ma to znaczenie zwłaszcza tam, gdzie dokładność i czułość pomiaru powinny być jak najwyższe – na przykład przy kontroli czystości endoskopów. Eksploatacja systemu opartego na testach ATP ze sterylnymi wymazówkami umieszczonymi w podłużnych probówkach o wymiarach dopasowanych do luminometru, pozwala na zminimalizowanie ryzyka wtórnego skażenia wysterylizowanego materiału. Bardzo przydatne są również funkcje cyfrowej archiwizacji i obróbki danych z kolejnych kontroli. Ma to szczególne znaczenie tam, gdzie badania przeprowadzane są regularnie, zgodnie z ustalonym schematem, a także w miejscach gdzie kontroli poddaje się dużą ilość sprzętu. Na przykład – przy reprocesowaniu znacznej ilości endoskopów w pracowniach endoskopowych.