Dezynfekcja powierzchni i pomieszczeń

Dezynfekcja powierzchni miękkich i twardych oraz pomieszczeń i powietrza jest podstawowym zabiegiem sanitarnym.
Przedstawiamy ofertę profesjonalnych urządzeń do dezynfekcji, które z powodzeniem mogą być stosowane w dużych ośrodkach zdrowia jak i w małych gabinetach lekarskich oraz kosmetycznych.
Urządzenia są proste w obsłudze i wraz z wykorzystaniem odpowiednich środków zapewniają wysoką skuteczność biobójczą.  

Dezynfekcja powierzchni - szpitalnych, gabinetów, sklepów

Istotą zabiegów dezynfekcyjnych jest unieszkodliwienie drobnoustrojów - bakterii, wirusów i grzybów. Dlatego od stosowanych preparatów wymaga się wysokiej skuteczności. Ponieważ najczęściej odkażaniu poddawane są powierzchnie podłóg i ścian w pomieszczeniach oraz powierzchnie wyposażenia i sprzętu używanego przez ludzi, wskazane jest, by środki te nie zawierały składników drażniących oraz szkodliwych. Nowoczesne środki dezynfekcyjne bazują na substancjach bezpośrednio oddziałujących na białka i lipidy drobnoustrojów, nie zawierają alkoholu lub chloru. Jest tak między innymi w przypadku preparatów serii TECcare, dostępnych w sklepie sterim.eu. Są to środki dezynfekcyjne do skutecznej walki ze skażeniami biologicznymi, a jednocześnie w pełni bezpieczne dla ludzi i żywności oraz neutralne dla wszystkich materiałów i nieszkodliwe dla sprzętu. Do walki z drobnoustrojami wykorzystywany jest również nadtlenek wodoru, jednak podczas dezynfekcji H2O2 w pomieszczeniu nie mogą przebywać ludzie.

Dezynfekcja dużych powierzchni

Do dezynfekcji większych powierzchni lub w przypadku gdy takie zabiegi trzeba prowadzić często, najlepszym rozwiązaniem jest metoda dezynfekcji mechanicznej. Bardzo dobre rezultaty daje rozpylanie suchej mgły, której cząsteczki docierają również do trudnodostępnych miejsc i pokrywają wszystkie powierzchnie – niezależnie od kształtu elementów wyposażenia czy sprzętu. W tym przypadku najczęściej stosowane jest zamgławianie roztworem nadtlenku wodoru H2O2, charakteryzującego się silnym działaniem biobójczym. Procedury dezynfekcji H2O2 można modyfikować w zależności od stopnia skażenia lub ryzyka skażenia. W przypadkach krytycznych należy wybrać preparat o wyższym stężeniu nadtlenku wodoru. Mechaniczna dezynfekcja powierzchni zyskuje popularność również w obiektach niemedycznych. Do takich zastosowań doskonale nadają się dekontaminatory elektrostatyczne, wykorzystujące zjawisko elektrostatycznego przylegania cząsteczek rozpylanego preparatu do dezynfekowanej powierzchni.