Kontrola sterylizacji w gabinecie weterynaryjnym

 

Procedury związane z profilaktyką przeciwzakażeniową i przeciwskażeniową, obok placówek ochrony zdrowia czy zakładów branży beauty, obowiązują również w weterynarii. Chodzi zarówno o duże lecznice, specjalizujące się w leczeniu zwierząt hodowlanych i badaniach mięsa i nabiału, jak i niewielkich gabinetach zajmujących się leczeniem zwierząt domowych. W obu przypadkach zachowanie rygoru sanitarnego jest niezbędne.

Spis treści:

    1. Sterylizacja narzędzi w gabinecie weterynaryjnym
    2. Zagrożenia sanitarne w weterynarii
    3. Procedury związane z kontrolą sterylizacji w gabinecie weterynaryjnym
    4. Produkty niezbędne do kontroli sterylizacji w gabinecie weterynaryjnym

 

 

Sterylizacja narzędzi w gabinecie weterynaryjnym

Zgodnie z przepisami, pełnej sterylizacji należy poddawać narzędzia, służące do zabiegów podczas których dochodzi lub może dojść do naruszenia ciągłości tkanek. Część takich instrumentów współcześnie ma formę produktów jednorazowych (np. igły do strzykawek czy skalpele), ale większość narzędzi wykorzystywanych jest wielokrotnie.

Ponieważ zalecenia dotyczące reprocesowania narzędzi medycznych są uniwersalne, również w tym przypadku mamy do czynienia z szeregiem czynności. Począwszy od wstępnego oczyszczania, poprzez mycie ręczne lub maszynowe, dezynfekcję, przygotowanie pakietów sterylizacyjnych, wyjaławianie właściwe w sterylizatorze parowym lub plazmowym. Po, zgodne z dobrymi praktykami, bezpieczne magazynowanie (a w przypadku weterynarzy pracujących wyjazdowo – również dodatkowe zabezpieczenie przy transporcie).

 

 

Zagrożenia sanitarne w weterynarii

Podobnie jak w przypadku gabinetów lekarskich, również w weterynarii celem profilaktyki sanitarnej jest zapobieżenie zakażeniu pacjenta lub personelu placówki. Powierzchnie płaskie, meble i sprzęt muszą być regularnie dezynfekowane, a narzędzia wielokrotnego użytku – poddawane sterylizacji, chroniącej przed bakteriami, wirusami i grzybami.

Zwierzęta, tak samo jak ludzie, są podatne na zakażenie drobnoustrojami, a z drugiej strony – choroby odzwierzęce, na które narażeni są ludzie zajmujący się inwentarzem, mogą być bardzo niebezpieczne. Zwierzęta mogą być nosicielami drobnoustrojów, a w skrajnym przypadku – być kluczowym wektorem powodującym epidemie. To wszystko sprawia, że dbałość o standard higieniczny i procedury związane z obrotem narzędziami w gabinecie weterynaryjnym nie może być tylko formalnością.

 

 

Procedury związane z kontrolą sterylizacji w gabinecie weterynaryjnym

Podczas procesu dekontaminacji i przygotowania narzędzi do powtórnego użycia, bardzo ważne są procedury. Pozwalają na ujednolicenie i powtarzalność czynności zgodnie z wymaganymi standardami, a jednocześnie - gwarantują wypełnienie wytycznych sanitarnych.

Pracownik przeprowadzający sterylizację musi więc regularnie weryfikować poprawność działania sterylizatora, oznaczać pakiety sterylizacyjne etykietami z niezbędnymi informacjami, prowadzić kontrolę każdego procesu sterylizacji za pomocą wskaźników chemicznych, a okresowo – również za pomocą wskaźników biologicznych. Osoba odpowiedzialna za wyjaławianie musi też dysponować wiedzą umożliwiającą dobranie odpowiednich wskaźników lub metod testowych (np. wykorzystanie testów Helix w przypadku sterylizacji narzędzi rurowatych). Oczywiście niezbędne jest również prowadzenie dokumentacji zawierającej informacje o kolejnych cyklach sterylizacji.

 

Pies w bezpiecznym gabinecie weterynaryjnymProdukty niezbędne do kontroli sterylizacji w gabinecie weterynaryjnym

Ponieważ zarówno kolejne etapy reprocesowania narzędzi medycznych, jak i regulujące je procedury, są uniwersalne i tożsame z tymi w placówkach medycznych, identyczne są również materiały eksploatacyjne:

 

Jak mówią specjaliści z firmy Sterim, oferującej wysokiej jakości produkty do sterylizacji w rozsądnych cenach, największym zainteresowaniem klientów z branży weterynaryjnej cieszą się samoklejące torebki STERIM, testy chemiczne typu 4 STERIM oraz zestawy ampułek z testami biologicznymi do 24h inkubacji.

Polecane produkty

Polecane artykuły

Najpopularniejsze narzędzia weterynaryjne

Najpopularniejsze narzędzia weterynaryjne

Gabinety weterynaryjne, podobnie jak placówki medyczne zajmujące się leczeniem ludzi, już wiele lat temu przeszły prawdziwą metamorfozę. Wolny rynek połączony, pojawienie się renomowanych dostawców, a jednocześnie wyraźny rozwój technologii medycznej, zmieniły oblicze nawet...
Endoskop w gabinecie weterynaryjnym

Endoskop w gabinecie weterynaryjnym

Badania i zabiegi endoskopowe, wraz z upowszechnieniem przystępnych urządzeń tego typu, stały się codziennością również w gabinetach i klinikach weterynaryjnych. Wykorzystywane są podobnie jak u ludzi – do diagnostyki i drobnych zabiegów chirurgicznych. Endoskopy używane przez...
Zasady mycia i sterylizacji narzędzi chirurgicznych

Zasady mycia i sterylizacji narzędzi chirurgicznych

Narzędzia chirurgiczne są stosowane nie tylko w szpitalach, ambulatoriach, gabinetach zabiegowych, gabinetach stomatologicznych, ale również w placówkach niemedycznych – choćby salonach urody. Choć użyte materiały, konstrukcja i technologia produkcji narzędzi medycznych uwzględnia...