Rodzaje wskaźników chemicznych stosowanych w kontroli procesu sterylizacji

 

Proces sterylizacji materiałów medycznych jest szczególny pod kilkoma względami. Jedną z jego istotnych, a jednocześnie krytycznych cech, jest brak możliwości bezpośredniego sprawdzenia, czy narzędzia albo tkaniny po zakończeniu sterylizacji faktycznie są jałowe. Dlatego ocenia się, czy podczas procesu sterylizacji panowały odpowiednie warunki. Służą do tego wskaźniki chemiczne, a obowiązek kontroli parametrów procesu sterylizacji dotyczy zarówno placówek medycznych, jak i salonów kosmetycznych, barber shopów, studiów tatuażu itp.

Spis treści


1. Obowiązek wykonywania testów kontroli sterylizacji
2. Wskaźniki chemiczne stosowane w kontroli procesu sterylizacji
3. Typy (kategorie) wskaźników chemicznych
4. Test chemiczny a typ używanego sterylizatora


Obowiązek wykonywania testów kontroli sterylizacji

Jałowości narzędzi po wykonaniu sterylizacji nie można sprawdzić z prostego powodu – są one umieszczone w opakowaniu do sterylizacji (najczęściej torebce lub rękawie) i szczelnie zamknięte. Jakiekolwiek naruszenie opakowania powodowałoby utratę jałowości i przekłamywałoby wynik takiego testu.
Uznano, że kontrola parametrów procesu sterylizacji jest wystarczająco miarodajna. Przyjęto założenie, że wszelkie drobnoustroje, o ile znajdą się w ściśle określonych warunkach (temperatura pary wodnej, ciśnienie, czas), zostaną unieszkodliwione. By potwierdzić uzyskanie odpowiednich parametrów konieczna jest regularna kontrola sprawności sterylizatora za pomocą testów Bowie & Dick oraz każdorazowa kontrola każdego pakietu poddanego sterylizacji – za pomocą certyfikowanych, zgodnych z normą PN EN ISO 11140-1 testów chemicznych.


Wskaźniki chemiczne stosowane w kontroli procesu sterylizacji

Chemiczne testy kontroli sterylizacji dostępne są w kilku wariantach, różniących się między sobą zakresem kontroli i dokładnością. Od podstawowych – potwierdzających jedynie fakt poddania danego pakietu procesowi sterylizacji, aż po zaawansowane wskaźniki potwierdzające skuteczność penetracji czynnikiem sterylizującym (ważne w przypadku porowatych materiałów medycznych).

 

Typy (kategorie) wskaźników chemicznych

Współcześnie, w przypadku najpopularniejszej metody sterylizacji parą wodną, powszechnie stosowane są cztery typy wskaźników: I, IV, V i VI. Im wyższy numer, typ stopień zaawansowania testu wyższy.

Testy chemiczne do kontroli sterylizacji typ 1
  

służą do potwierdzenia faktu przeprowadzenia wyjaławiania, bez weryfikacji parametrów procesu. Jako jedyne umieszczane są na zewnątrz opakowania i w większości przypadków są fabrycznie naniesione na torebki lub rękawy do sterylizacji, a także – na etykiety samoklejące do pakietów sterylizacyjnych.

 

Testy chemiczne do kontroli sterylizacji parą typ 4

Wskaźniki do kontroli sterylizacji parowej klasy 4    testy paskowe do sterylziacji parowej

np. Testy Sterim typ 4 to testy wieloparametrowe, określające równoczesne wystąpienie zalecanych wartości dwóch czynników: temperatury i czasu.

 

Testy chemiczne do kontroli sterylizacji parą typ 5

np. Integrator 5 Zintegrowane testy chemiczne do kontroli sterylizacji parą typ 5 - 250szt. STERIM®, dają możliwość oceny obecności pary, temperatury procesu i czasu ekspozycji.

 

 

Testy chemiczne do kontroli sterylizacji parą typ 6

      

np. Sterim Emulator 6, podobnie jak niższe kategorie, pozwalają na ocenę jakości obecności i jakości pary, temperatury i czasu ekspozycji, a jednocześnie – dają miarodajną informację o skuteczności penetracji sterylizowanego materiału parą wodną. Dzięki mniejszej tolerancji są również dokładniejsze od testów typu 4 i 5.

 

Test chemiczny a typ używanego sterylizatora

O ile dla każdej metody sterylizacji muszą być stosowane specjalne metody kontroli procesu, to nie ma konieczności dopasowania wskaźników do konkretnego urządzenia. Jeżeli dysponujemy chemicznymi testami kontroli sterylizacji parą wodną, to możemy ich używać w dowolnym modelu autoklawu dowolnego producenta, niezależnie od wielkości komory, ilości tac itd.
Oczywiście sterylizator musi być sprawny, testy muszą posiadać certyfikat, a procesy sterylizacji muszą być dokumentowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Polecane produkty

Polecane artykuły

Sterylizacja w autoklawie - co to jest i jak działa

Sterylizacja w autoklawie - co to jest i jak działa

Sterylizacja jest najważniejszą czynnością na etapie przygotowywania narzędzi medycznych i kosmetycznych do ponownego użycia. Proces pozwala na zneutralizowanie wszelkich drobnoustrojów – bakterii, wirusów i grzybów, które mimo wcześniejszego mycia i dezynfekcji mogły pozostać na...
Sterylizacja w gabinecie stomatologicznym

Sterylizacja w gabinecie stomatologicznym

Sterylizacja w gabinecie stomatologicznym – dla bezpieczeństwa i… świętego spokoju. Nawet najmniejszy gabinet stomatologiczny jest gabinetem zabiegowym, a więc obowiązują w nim dokładnie takie same rygory jak w dużym ośrodku zdrowia. Jednocześnie od dentystów oczekuje się...
Wytyczne sterylizacji na rok 2023 w salonie kosmetycznym

Wytyczne sterylizacji na rok 2023 w salonie kosmetycznym

Branża beauty nieustannie się rozwija, a formalne zasady regulujące tę dziedzinę gospodarki z trudem nadążają za zmieniającą rzeczywistością. Po raz kolejny wracamy do tematu sterylizacji w salonie kosmetycznym sprawdzając, czy w 2023 czekają nas jakieś nowości.