Przebarwienia na narzędziach chirurgicznych

 

Narzędzia chirurgiczne, ale i inne narzędzia medyczne wielokrotnego użytku, mimo specyficznej budowy i wysokowytrzymałych materiałów, z czasem tracą swoje właściwości. Wcześniej czy później nawet instrumenty z najwyższej półki ulegają zużyciu. Na szczęście – dzięki respektowaniu zasad eksploatacji i regularnej konserwacji, okres użytkowania narzędzi można wydłużyć. Tym razem na naszym blogu omawiamy przyczyny pojawiania się różnego rodzaju przebarwień i osadów.

Spis treści:

    1. Korozja narzędzi chirurgicznych
    2. Dlaczego narzędzia chirurgiczne nie są niezniszczalne?
    3. Skąd bierze się nalot na narzędziach chirurgicznych?

 

 

Korozja narzędzi chirurgicznych

O ile niektóre rodzaje nalotu powstającego w wyniku utleniania materiałów, z których wykonane są narzędzia, nie mają wpływu na użyteczność i bezpieczeństwo, to wszystkie rodzaje korozji wymagają interwencji.

W przypadku narzędzi medycznych możemy mieć do czynienia z:

- korozją wżerową, wynikającą z działania jonów przenikających przez tzw. warstwę pasywną stali narzędziowej lub z działania pozostałości organicznych pozostawionych przez dłuższy czas na instrumentach (dlatego tak pomocne jest użycie – tuż po wykorzystaniu narzędzi – specjalnego preparatu do wstępnej obróbki, np. Lysonox ENZY4CLEAN),

- korozją cierną, powstającą w miejscach tarcia metalowych płaszczyzn, np. w zawiasach i zamkach (działaniem zapobiegawczym jest regularne smarowanie tych miejsc za pomocą specjalistycznego smaru, np. Lysonox LUB Spray),

- korozją naprężeniową, pojawiającą się w miejscach oddziaływania dużych sił i skutkującą zwykle pęknięciami lub/i złamaniami elementu,

- korozją powierzchniową, wynikającą zwykle z działania środków chemicznych na różnych etapach użycia lub reprocesowania,

- korozją kontaktową, powstającą w miejscu styku metali, szczególnie przy połączeniu stali nierdzewnej z metalami kolorowymi (ale również w miejscach styku elementów wykonanych z tego samego materiału),

- korozją szczelinową, będącej zwykle efektem niedostatecznego suszenia, w połączeniu z naruszeniem ochronnej warstwy pasywnej,

- korozją obcą, przy której pojawiające się osady pochodzą z innego źródła, np. ze skorodowanej instalacji wodociągowej.

 

Jak widać – przyczyn pojawienia się śladów korozji i uszkodzeń powłoki narzędzia, a w skrajnym przypadku – jego zniszczenia, może być wiele. Właściwie każdy z tych przypadków wymaga innej interwencji (najczęściej konieczne będzie przekazanie narzędzia do wyspecjalizowanego serwisu), jednak zawsze korozja jest przesłanką do natychmiastowego wycofania instrumentu z bieżącej eksploatacji.

Olej do konserwacji narzedzi chirurgicznych   Spray pielęgnujący narzędzia chirurgiczne   Spray do wstępnej obróbki narzędzi chirurgicznych i kosmetycznych

 

Dlaczego narzędzia chirurgiczne nie są niezniszczalne?

Do wytwarzania narzędzi chirurgicznych wykorzystywane są zarówno specjalne materiały (stal nierdzewna oraz metale odporne na działanie czynników zewnętrznych), jak i zaawansowane technologie produkcji. Dodatkowo sama budowa instrumentów z jednej strony ułatwia ich mycie, dezynfekcję i sterylizację, a z drugiej – ogranicza ryzyko naruszenia warstwy ochronnej czy wręcz uszkodzenia w toku intensywnej eksploatacji.

A mimo to, również te najlepsze instrumenty z czasem ulegają naturalnemu zużyciu.  Narzędzia chirurgiczne pracują zwykle w naprawdę trudnych warunkach:

- są intensywnie wykorzystywane (używanie, reprocesowanie, krótkie magazynowanie, ponowne użycie itd.),

- podczas zabiegów poddawane są działaniu aktywnych chemicznie substancji organicznych i nieorganicznych,

- w trakcie reprocesowania są myte i dezynfekowane różnego rodzaju preparatami,

- są narażone na uszkodzenia podczas przygotowania do wyjaławiania i w jego trakcie,

- muszą wytrzymać wielokrotne zmiany temperatury w trakcie sterylizacji.

 

Mogą Cię także zainteresować

Zagrożenia związane z zabiegami kosmetycznymi.

Konserwacja narzędzi kosmetycznych - to ma znaczenie!

Kontrola skuteczności mycia w myjce ultradźwiękowej

 

Skąd bierze się nalot na narzędziach chirurgicznych?

Przyczyn powstawania nalotu na narzędziach chirurgicznych może być wiele. Najczęstsze to:

- pozostałości i zabrudzenia organiczne, będące konsekwencją niedokładnego mycia lub płukania,  używania zanieczyszczonych preparatów do mycia i dezynfekcji,  błędnych ustawień urządzeń do mycia mechanicznego, złego ułożenia narzędzi w komorze myjącej;

- pojawienie się plam z soli wapnia wytrąconych z wody,

- osady krzemianowe bądź z innych związków mineralnych, powstające na skutek działania kwasu krzemowego będącego produktem ubocznym produkcji wody demineralizowanej lub wynikające z niedokładnego płukania po użyciu środków myjących zawierających związki mineralne,

- przebarwienia będące objawem utleniania się materiału, powstające przy myciu maszynowym (wpływ zaawansowanych środków chemicznych i neutralizujących, zawartych w preparatach do mycia).

W zależności od charakteru i przyczyn powstającego nalotu, wskazane jest powtórzenie mycia, zastosowanie preparatów zmieniających odczyn środków do reprocesowania narzędzi, korekta ustawień urządzeń do mycia mechanicznego, a nawet – poddanie narzędzia zabiegom serwisowym (usuwanie nalotu przez serwisanta, zgodnie z zaleceniami producenta).

Nie ma jednego, uniwersalnego trybu postępowania. Każdorazowo konieczne jest określenie przyczyn powstawania nalotu, ocena wpływu nalotu na materiał (a co za tym idzie – na bezpieczeństwo pacjentów) i podjęcie  decyzji o poddaniu narzędzia dodatkowym zabiegom lub pozostawieniu instrumentu z nalotem.

Polecane produkty

Polecane artykuły

Konserwacja narzędzi kosmetycznych- to ma znaczenie!

Konserwacja narzędzi kosmetycznych- to ma znaczenie!

Konserwacja narzędzi kosmetycznych to praktyka, którą powinniśmy wdrożyć w swoją codzienną rutynę jeśli chcemy, by nasze narzędzia służyły nam przed lata. Z pomocą tutaj przychodzi konserwacja narzędzi odpowiednimi środkami.
Na czym polega mycie wstępne narzędzi?

Na czym polega mycie wstępne narzędzi?

Mówiąc o ponownym przygotowaniu do użytku narzędzi medycznych najczęściej skupiamy się na sterylizacji, czyli etapie ostatecznym. Warto jednak pamiętać o tym, że bez skutecznego wstępnego i właściwego mycia narzędzi sama sterylizacja jest skazana na niepowodzenie.
Zasady mycia w myjce ultradźwiękowej

Zasady mycia w myjce ultradźwiękowej

Mycie za pomocą ultradźwięków jest bardzo efektywne. Zjawiska zachodzące w cieczy pod wpływem wibracji o wysokiej częstotliwości sprzyjają szybkiemu rozbijaniu i usuwaniu zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych z powierzchni narzędzia. Szeroki wybór myjek ultradźwiękowych...