Czym zajmuje się technik sterylizacji - charakterystyka zawodu

 

Jesteśmy świadkami nieustannego rozwoju nauk medycznych, a jednocześnie – ciągłej ewolucji usług związanych z leczeniem i rehabilitacją. Nowe metody leczenia, innowacyjne farmaceutyki, nowoczesny sprzęt i akcesoria, udoskonalane procedury  – to wszystko wymaga ciągłego uzupełniania wiedzy, ale  i tworzenia nowych specjalności zawodowych w szeroko rozumianej opiece zdrowotnej. Doskonałym przykładem jest zawód - technik sterylizacji medycznej.

Spis treści

  1. Technik sterylizacji medycznej – nowy zawód na rynku pracy
  2. Kurs sterylizacji medycznej czy kompleksowe kształcenie?
  3. Egzamin potwierdzający kwalifikacje technika sterylizacji medycznej.
  4. Praca dla technika sterylizacji medycznej

 

 

Technik sterylizacji medycznej – nowy zawód na rynku pracy

Technik sterylizacji medycznej przy wózku wsadowym wypełnionym pakietami po sterylizacjiSama sterylizacja wyrobów medycznych to oczywiście nic nowego – jest codziennością w szpitalach, przychodniach czy gabinetach stomatologicznych od dziesiątek lat. Natomiast wraz z pojawieniem się nowych metod diagnostycznych i technik operacyjnych, rozwinęły się też alternatywne metody dekontaminacji materiałów medycznych. Osoba zajmująca się sterylizacją, technik sterylizacji medycznej, ma pod swoją opieką już nie tylko proste narzędzia chirurgiczne wykonane z metalu, ale również sprzęt i akcesoria z tworzyw sztucznych, wymagające specjalnych metod sterylizacji.

Coraz bardziej rozbudowane są urządzenia oraz całe linie technologiczne do reprocesowania materiałów medycznych. Konieczna jest więc obszerna wiedza: znajomość metod i procedur sterylizacji, biegłość w posługiwaniu się testami kontroli sterylizacji (i złożonymi systemami rejestrów komputerowych), doskonała orientacja na rynku preparatów do mycia i dezynfekcji itd.

 

Kurs sterylizacji medycznej czy kompleksowe kształcenie?

W takim razie po co mówi się o zaletach zautomatyzowanych, prostych w obsłudze autoklawów? Dlaczego producenci przekonują, że dzięki ich ofercie skuteczną sterylizację może przeprowadzić również osoba po krótkim przeszkoleniu?

Nie ma tu sprzeczności. Faktycznie, na rynku nie brakuje kompaktowych urządzeń przeznaczonych dla niewielkich gabinetów lekarskich i stomatologicznych, salonów kosmetycznych czy studiów tatuażu. Ponieważ tam również przepisy wymagają sterylizacji narzędzi, a jednocześnie skala tego procesu jest niewielka, stworzono szereg prostych rozwiązań będących kompromisem między obowiązkami a możliwościami finansowymi i organizacyjnymi niewielkich placówek. Stąd właśnie wspomniane dodatkowe kursy sterylizacji medycznej, pozwalające na zdobycie dodatkowych kwalifikacji.

 

Przykładowe miejsce pracy technika sterylizacji medycznej w postaci Centralnej Sterylizatornicji medycznej i jego miejsce pracy

Sytuacja w większych placówkach, szczególnie o specjalistycznym charakterze, jest o wiele bardziej skomplikowana. Wynika zarówno z dużej skali prowadzonej działalności (np. szpitale), metod reprocesowania (używany sprzęt do mycia i dezynfekcji, sterylizatory o dużej wydajności, rodzaje opakowań do sterylizacji), specjalnych wymagań (np. sterylizacja wrażliwych endoskopów) czy szczególnych rygorów sanitarnych w miejscach krytycznych (np. konieczność każdorazowego przeprowadzania biologicznych testów kontroli sterylizacji). W takim wypadku nie wystarczy już uzupełniające szkolenie czy kurs.

 

Zawód technika sterylizacji medycznej wymaga specyficznych predyspozycji. Oprócz odpowiedzialności i zdyscyplinowania, dokładności i spostrzegawczości, umiejętności szybkiego podejmowania decyzji, gotowości do poszerzania i aktualizowania wiedzy, niezbędna jest również etyczna postawa i umiejętność współpracy z ludźmi, opartej na szacunku. A ponieważ urządzenia do sterylizacji są coraz bardziej zaawansowane, a komputeryzacja coraz powszechniejsza – przydaje się tzw. zmysł techniczny i elementarna wiedza informatyczna.

 

Warto dodać, że program nauczania w zawodzie technik sterylizacji medycznej obejmuje również zagadnienia biznesowe. Dzięki temu absolwenci mogą z powodzeniem działać również w coraz popularniejszej branży komercyjnych usług sterylizacyjnych (wykonywanie sterylizacji materiałów medycznych na zlecenie gabinetów lekarskich i salonów kosmetycznych).

 

Mogą Cię także zainteresować

Torebki czy rękawy do sterylizacji - co lepsze?

Zasady przechowywania narzędzi po sterylizacji

Najważniejsze wytyczne sterylizacji na rok 2023

 

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje technika sterylizacji medycznej.

Zwieńczeniem edukacji jest dwuczęściowy egzamin państwowy, przeprowadzany na mocy przepisów regulujących uzyskiwanie kwalifikacji w szkolnictwie zawodowym. Formę, zakres tematyczny i wymagania dla osób przystępujących do egzaminu opisuje „Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie – Technik sterylizacji medycznej 321104”, wydany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Podczas egzaminu weryfikowana jest zarówno wiedza teoretyczna, jak i praktyczne umiejętności rozpoznawania i kwalifikowania materiałów medycznych do odpowiedniej metody sterylizacji, przeprowadzania całego procesu reprocesowania, kontroli mycia i sterylizacji, prowadzenia dokumentacji.

Potwierdzeniem zdania egzaminu jest świadectwo potwierdzające kwalifikacje lub dyplom (w przypadku osoby, która zdała wszystkie egzaminy z kwalifikacji zdobywanych w ramach kształcenia zawodowego).

 

 

Praca dla technika sterylizacji medycznej

Wspominaliśmy już, że kwalifikacje technika sterylizacji medycznej na pewno niezbędne są w większych placówkach medycznych, w centralnych sterylizatorniach bądź firmach komercyjnych świadczących tego typu usługi.

Warto tu zaznaczyć, że w większości przypadków sprzęt medyczny wykorzystywany w Polsce nie ustępuje urządzeniom powszechnie stosowanym na świecie, możemy też pochwalić się wysokim poziomem kształcenia zawodowego. Dodatkowo absolwenci, oprócz świadectwa lub dyplomu, mogą uzyskać EUROPASS, czyli honorowany w Unii Europejskiej dokument potwierdzający kwalifikacje. A to oznacza, że nowi technicy sterylizacji medycznej nie tylko dorównują swoim kolegom z innych krajów wiedzą i umiejętnościami, ale mają otwarte drzwi również poza granicami Polski.

Polecane produkty

Polecane artykuły

Cztery metody sterylizacji

Cztery metody sterylizacji

Równe reguły – dla placówek medycznych, gabinetów kosmetycznych, studiów tatuażu   Spis treści: Jakie mamy metody sterylizacji? Niezbędna kontrola sterylizacji Coraz więcej wiedzy, coraz więcej dobrych praktyk Jeszcze niedawno z procesem sterylizacji...
Proces sterylizacji – krok po kroku

Proces sterylizacji – krok po kroku

Zmiany w przepisach sanitarnych znacznie rozszerzyły grupę podmiotów zobowiązanych do sterylizowania narzędzi. Sterylizacja uznawana jest za jedyną metodę dającą pełną ochronę przed drobnoustrojami, czyli ochronę przed przenoszonymi w ten sposób chorobami. Sterylizacja jest też...
Jak wykonać testy typu sporal A oraz S

Jak wykonać testy typu sporal A oraz S

Rozmawiając o procesie sterylizacji bardzo często skupiamy się na doborze optymalnego sterylizatora, na wyborze metody przygotowania pakietów sterylizacyjnych albo przechowywaniu wyjałowionych narzędzi. Zdarza się, że bagatelizowana jest kwestia kontroli sterylizacji. Niby wszyscy zdajemy...