Ciąg sterylizacyjny w gabinecie

 

Sterylizacja narzędzi medycznych to nie tylko sam proces wyjaławiania w autoklawie lub sterylizatorze plazmowym. Równie ważne jest odpowiednie przygotowanie narzędzi – oczyszczenie i dezynfekcja, a także ich bezpieczne umieszczenie w opakowaniu do sterylizacji. Oznacza to również konieczność zorganizowania ciągu sterylizacyjnego w gabinecie. Jakie wymagania należy spełnić?

 

Spis treści:

    1. Ogólne zasady prawidłowego przeprowadzania sterylizacji
    1. Ciąg sterylizacyjny – przepisy
    2. Ciąg sterylizacyjny w gabinecie kosmetycznym a ciąg sterylizacyjny w gabinecie stomatologicznym – czy są jakieś różnice?
    3. Meble w ciągu sterylizacyjnym

 

 

Ogólne zasady prawidłowego przeprowadzania sterylizacji

Już samo zestawienie kolejnych etapów prawidłowego procesu sterylizacji wskazuje, że każda z czynności – dla osiągnięcia optymalnego rezultatu – musi być wykonywana w przeznaczonym do tego miejscu:

 

 

 Mycie narzędzi

Do usuwania pozostałości organicznych i nieorganicznych najlepiej nadają się myjnie-dezynfektory, zapewniające nie tylko wysoką skuteczność mycia, ale i oszczędność czasu. W przypadku mycia ręcznego, osoba odpowiedzialna za reprocesowanie narzędzi musi mieć do dyspozycji kran z bieżącą wodą oraz odpowiednie środki chemiczne

 

 

 Dezynfekcja

To kolejny, ważny etap. Przy dezynfekcji ręcznej standardowym wyposażeniem jest wanienka z preparatem dezynfekcyjnym. Należy zadbać, by przygotowane narzędzie zostało w całości poddane działaniu środka.

 

 

 Osuszenie i konserwacja

Do osuszania najlepiej nadają się papierowe ręczniki. Narzędzia można nimi wytrzeć lub ułożyć do wyschnięcia. W przypadku narzędzi wykonanych ze stali uzupełnieniem tej czynności może być dodatkowy zabieg konserwacyjny, wykonywany preparatem zalecanym przez producenta instrumentów.

 

 

 Przygotowanie pakietów do sterylizacji

Czyste, zdezynfekowane i osuszone narzędzia, wraz z testem kontroli sterylizacji, należy umieścić w opakowaniu do sterylizacji – torebce lub rękawie. Ostre końcówki trzeba zabezpieczyć osłonkami zapobiegającymi uszkodzeniu opakowania.

 

 

 Właściwa sterylizacja

Współczesne sterylizatory są całkowicie automatyczne. Obsługa urządzenia ogranicza się do wyboru programu i zweryfikowania poprawności parametrów procesu.

 

 

 Ostudzenie wysterylizowanych pakietów i zmagazynowanie ich

Po zakończeniu sterylizacji pakiety należy odłożyć do ostygnięcia, a następnie zmagazynować, dbając o bezpieczeństwo opakowań i ich właściwe opisanie.

 

 

Ciąg sterylizacyjny – przepisy

Każda z czynności na kolejnych etapach sterylizacji narzędzi medycznych musi być przeprowadzana w przeznaczonym do tego miejscu. Podstawowym wymogiem jest odseparowanie od siebie kolejnych stacji ciągu technologicznego. Chodzi o uniknięcie ryzyka powtórnej kontaminacji już oczyszczonych (albo nawet wysterylizowanych) narzędzi. Organizacja ciągu sterylizacyjnego w gabinecie na pewno będzie weryfikowana przez inspektora podczas rutynowej kontroli sanitarnej.

 

 

 

Ciąg sterylizacyjny w gabinecie kosmetycznym a ciąg sterylizacyjny w gabinecie stomatologicznym – czy są jakieś różnice?

Jeżeli chodzi o procedurę sterylizacji, nie ma żadnej różnicy między wymaganiami stawianymi gabinetowi lekarskiemu czy stomatologicznemu a rygorami obowiązującymi w salonie urody, gabinecie kosmetycznym albo studio tatuażu. W każdej z tych placówek konieczne jest odseparowanie kolejnych punktów ciągu sterylizacyjnego, stosowanie odpowiednich preparatów, materiałów eksploatacyjnych itp.


Różnice mogą wynikać ze skali, czyli ilości sterylizowanego materiału medycznego. W placówce medycznej narzędzi takich może być więcej, więc standardem będzie zastosowanie na przykład myjni-dezynfektora albo wydajnego sterylizatora. W małym gabinecie kosmetycznym mycie narzędzi i dezynfekcja będzie wykonywana ręcznie, a do wyjaławiania używany będzie najmniejszy model autoklawu.

 

Kobieta w stroju ochronnym przygotowuje narzędzia na sterylizacji i dezynfekcji

 

Meble w ciągu sterylizacyjnym

Zastosowanie specjalnych mebli, zaprojektowanych z myślą o organizacji ciągu sterylizacyjnego, jest bardzo wygodne, ale nie jest konieczne. Aranżacja pomieszczenia, w którym prowadzona jest sterylizacja, może być swobodna (oczywiście, z uwzględnieniem zasady odseparowania kolejnych stacji ciągu), należy jednak pamiętać o ogólnych zasadach dotyczących wyposażenia placówek medycznych. Meble muszą być wykonane z materiałów umożliwiających łatwe przeprowadzenie zabiegów dezynfekcyjnych, a także zapewniać bezpieczne składowanie zarówno materiałów eksploatacyjnych i preparatów używanych podczas sterylizacji, jak i wyjałowionych narzędzi.

Polecane produkty

Polecane artykuły

Sterylizacja w gabinecie stomatologicznym

Sterylizacja w gabinecie stomatologicznym

Sterylizacja w gabinecie stomatologicznym – dla bezpieczeństwa i… świętego spokoju. Nawet najmniejszy gabinet stomatologiczny jest gabinetem zabiegowym, a więc obowiązują w nim dokładnie takie same rygory jak w dużym ośrodku zdrowia. Jednocześnie od dentystów oczekuje się...
Dekontaminacja wstępna, dekontaminacja właściwa - różnice

Dekontaminacja wstępna, dekontaminacja właściwa - różnice

Pojęcie dekontaminacji zdobyło dużą popularność również poza grupą profesjonalistów zajmujących się ratowaniem zdrowia i życia. Procedury usuwania i neutralizacji szkodliwych zanieczyszczeń, zarówno widocznych, jak i mikroskopijnych, upowszechniły się również w branży...
Zasady mycia i sterylizacji narzędzi chirurgicznych

Zasady mycia i sterylizacji narzędzi chirurgicznych

Narzędzia chirurgiczne są stosowane nie tylko w szpitalach, ambulatoriach, gabinetach zabiegowych, gabinetach stomatologicznych, ale również w placówkach niemedycznych – choćby salonach urody. Choć użyte materiały, konstrukcja i technologia produkcji narzędzi medycznych uwzględnia...