BDO w gabinecie stomatologicznym

 

Skrót BDO, oznaczający Bazę danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami, znany jest właścicielom nie tylko zakładów produkcyjnych czy firm handlowych. Obowiązek rejestracji i przekazywania informacji o ilości wytwarzanych oraz przetwarzanych odpadach, spoczywa również na właścicielach gabinetów stomatologicznych. I chodzi nie tylko o kontrolowanie niebezpiecznych odpadów medycznych.

Spis treści


1. Wpis do rejestru BDO i ewidencja odpadów w systemie BDO
2. Kod odpadów w systemie BDO
3. Gabinet stomatologiczny a Baza Danych o Odpadach
4. BDO w salonach kosmetycznych
Wpis do rejestru BDO i ewidencja odpadów w systemie BDO


Kwestię obrotu odpadami reguluje ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 roku, która wprowadziła między innymi obowiązek wpisu do Rejestru Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Rejestr prowadzony jest przez marszałków poszczególnych województw, a wpisu należy dokonać jeszcze przed rozpoczęciem działalności. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować karami finansowymi nawet do miliona złotych (oczywiście, grzywna ta zależna jest od skali i stopnia szkodliwości prowadzonej działalności).

To jednak nie wszystko. Obecnie każdy zarejestrowany podmiot musi prowadzić w systemie BDO elektroniczną ewidencję odpadów, a także wystawiać Kartę Przekazania Odpadów (KPO) oraz Kartę Ewidencji Odpadów (KEO).
Dokumenty te są niezbędne, by przekazać wytworzone odpady podmiotowi zajmującemu się ich zagospodarowaniem bądź utylizacją. Zadaniem całego systemu BDO jest ograniczenie skali nielegalnego składowania i pozbywania się odpadów.

 

Kod odpadów w systemie BDO


By dane trafiające do Rejestru BDO miały odpowiednią wartość statystyczną i merytoryczną, konieczne było stworzenie katalogu odpadów. Pozwala on na klasyfikację odpadów pod względem źródeł ich powstawania i rodzaju. Sześciocyfrowy kod określa (w kolejności): grupę, podgrupę oraz rodzaj odpadu.

Katalog odpadów, regularnie aktualizowany rozporządzeniem Ministra Środowiska, jest bardzo obszerny i liczy ok. 20 grup. W znalezieniu odpowiedniego, sześciocyfrowego kodu, pomagają narzędzia klasyfikacji odpadów. Co zrozumiałe, większość zarejestrowanych podmiotów wytwarza różnego rodzaju odpady, tak więc w ewidencjach i kartach znaleźć można szereg kodów, niekiedy zmieniających się wraz ze zmianą metod pracy bądź pojawianiem się nowych produktów.

 

Gabinet stomatologiczny a Baza Danych o Odpadach


Podczas pracy gabinetu stomatologicznego powstają różnego rodzaju odpady, w tym odpady klasyfikowane jako niebezpieczne, na przykład części tkanek, różnego rodzaju chemikalia, leki, narzędzia i opatrunki skażone biologicznie itp. Do tego dochodzi szereg odpadów nieskażonych, wśród których sporą część stanowią opakowania do sterylizacji.

Ponieważ niemal wszystkie czynności wykonywane przez dentystę wymagają używania wyjałowionych narzędzi, ilość trafiających codziennie do kosza papierowo-foliowych torebek lub rękawów do sterylizacji, jest naprawdę duża.

Gabinety stomatologiczne przywoływane są w wielu publikacjach dotyczących BDO jako podmioty zobowiązane do rejestracji w systemie i ewidencjonowania odpadów. Konieczne jest więc wystawianie kart przekazania odpadów oraz kart ewidencji.
Oczywiście, wiąże się z tym obowiązek składania sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego.

Tak jak w przypadku innych przedsiębiorców, również tutaj konieczne jest przypisanie odpowiedniego kodu do rejestrowanych odpadów. Warto pamiętać o tym, że odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami spoczywa na właścicielu gabinetu, dlatego przy zdawaniu odpadów uprawnionemu podmiotowi warto zażądać od niego potwierdzenia utylizacji. Przepisy są jednoznaczne i przewidują kary zarówno za brak rejestracji podmiotu w systemie BDO, jak i brak sprawozdań.

 

BDO w salonach kosmetycznych


Rejestracja w systemie BDO i prowadzenie odpowiedniej dokumentacji obowiązuje również zakłady branży beauty. Choć ilość powstających tam odpadów (w tym odpadów niebezpiecznych) jest mniejsza i w niektórych przypadkach możliwe jest prowadzenie uproszczonej ewidencji odpadów, to i tak właściciele salonów urody, gabinetów kosmetycznych i studiów tatuażu powinni upewnić się czy dopełniają wszelkich obowiązków.

Polecane produkty

Polecane artykuły

Gdzie wyrzucać odpady medyczne

Gdzie wyrzucać odpady medyczne

Odpady medyczne mogą być poważnym zagrożeniem, dlatego procedury postępowania z nimi opisano szczegółowo w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Choć treść przepisów odnosi się do branży medycznej, dla bezpieczeństwa należy przyjąć, że te same zasady obowiązują w obszarze...
Nowości TECcare® - produkty do mycia i dezynfekcji bez alkoholu

Nowości TECcare® - produkty do mycia i dezynfekcji bez alkoholu

Obecna sytuacja spowodowana pandemią COVID-19 wymusiła na nas konieczność stosowania środków do dezynfekcji w każdych okolicznościach. Niezależnie od tego, czy znajdujemy się w sklepie spożywczym, wchodzimy do gabinetu lekarskiego, czy po powrocie do domu – zachowanie reżimu...
Mobilny gabinet podologiczny - wymagania

Mobilny gabinet podologiczny - wymagania

Od kilku lat obserwujemy rozwój oferty podologicznej. To dobry sygnał dla osób cierpiących na różnego rodzaju dolegliwości stóp. Część pacjentów, z racji różnych schorzeń, nie może opuszczać własnego domu. Na ich specyficzne potrzeby odpowiadają mobilne gabinety podologiczne. Z...