Mobilny gabinet podologiczny - wymagania

 

Od kilku lat obserwujemy rozwój oferty podologicznej. To dobry sygnał dla osób cierpiących na różnego rodzaju dolegliwości stóp. Część pacjentów, z racji różnych schorzeń, nie może opuszczać własnego domu. Na ich specyficzne potrzeby odpowiadają mobilne gabinety podologiczne. Z myślą o podologach świadczących usługi medyczne i pielęgnacyjne wyjazdowo, Polskie Towarzystwo Podologiczne opracowało „Standard dotyczący wyposażenia mobilnego podologa”. Jest to zestaw rekomendacji odwołujących się do obowiązujących przepisów prawnych, rozwiązań przyjętych w innych krajach europejskich i doświadczeń rodzimych specjalistów. Niewątpliwie – wobec braku oficjalnych instrukcji – dokument stanowi cenne źródło wiedzy.

Spis treści


1. Specyfika pracy mobilnego gabinetu podologicznego
2. Sprzęt, narzędzia i środki ochrony indywidualnej w mobilnym gabinecie podologicznym
3. Zaplecze podologa pracującego wyjazdowo
4. Mobilny gabinet podologiczny a sterylizacja narzędzi

 


Specyfika pracy mobilnego gabinetu podologicznego

Podolog, który w swojej pracy łączy umiejętności i doświadczenie chirurgiczne, ortopedyczne i dermatologiczne, bardzo często ma do czynienia z pacjentami z upośledzoną zdolnością poruszania się. Przykładem mogą być osoby z zespołem stopy cukrzycowej, czyli zaburzeniami neuropatycznymi wynikającymi z glikemii. Opieka podologiczna jest tu bardzo ważna i pozwala zmniejszyć ryzyko pogorszenia stanu zdrowia i amputacji, ale jednocześnie dostęp do usług medycznych jest dla takich pacjentów utrudniony - zniekształcone stopy w części przypadków wręcz uniemożliwiają dotarcie do typowego, stacjonarnego gabinetu. Mobilny podolog pomaga również pacjentom z niepełnosprawnościami, osobom w podeszłym wieku, pensjonariuszom domów opieki czy hospicjów.
Zakres usług wykonywanych przez mobilny gabinet podologiczny nie różni się od oferty stacjonarnych placówek. Również jeżeli chodzi o sprzęt, narzędzia i akcesoria, możemy tutaj mówić o niemal identycznych wymaganiach.

 

 

Sprzęt, narzędzia i środki ochrony indywidualnej w mobilnym gabinecie podologicznym

Frezarka - narzędzie niezbędne w pracy podologa

Oprócz specjalistycznego fotela – który, nie ukrywajmy, jest duży, ciężki i nieporęczny, mobilny podolog zabiera ze sobą kompletny zestaw sprzętu do opracowywania, opatrywania i pielęgnowania stóp. Począwszy od frezarki, lampy z lupą, podnóżka, poprzez wanienki, chłodziarkę lub torbę izotermiczną z preparatami i kosmetykami, poprzez kompletny zestaw narzędzi (cęgi, skalpele, dłuta, pęsety, nożyczki, frezy, sondy, rękojeści, odciążenia), po niezbędne środki ochrony indywidualnej. Pamiętać należy zarówno o środkach ochrony indywidualnej dla samego podologa, jak okulary lub przyłbica, maseczki, rękawiczki czy fartuch, jak i pacjenta (podkłady, dywaniki, ręczniki). Niezbędne są również preparaty dezynfekujące, które pozwolą poprawić warunki sanitarne w zastanym pomieszczeniu.

 

 

Zaplecze podologa pracującego wyjazdowo

Przygotowanie wysterylizowanych pakietów narzędziPrzed każdym dniem pracy należy przygotować odpowiedni zapas wyjałowionych pakietów z narzędziami, dostosowany do liczby planowanych wizyt (co najmniej jeden komplet na jednego pacjenta).
W swoim opracowaniu Polskie Towarzystwo Podologiczne podkreśla, jak ważne jest odpowiednie zaplecze, w którym mobilny podolog może przygotowywać narzędzia pracy. Chodzi głównie o ciąg technologiczny, pozwalający na mycie, dezynfekcję i sterylizację, a później przechowywanie pakietów zgodnie z wszelkimi wymaganiami. Autorzy „Standardów” zalecają, by podolog korzystał z zaplecza technicznego innego niż własne mieszkanie. Chodzi o wyraźne odseparowanie miejsca reprocesowania narzędzi medycznych, dla uniknięcia skażenia bądź innego zakłócenia procesu dekontaminacji.

 


Mobilny gabinet podologiczny a sterylizacja narzędzi

Sam proces mycia, dezynfekcji i sterylizacji narzędzi używanych przez mobilnego podologa niczym nie różni się od analogicznych czynności wykonywanych w stacjonarnych gabinetach podologicznych, stomatologicznych, laryngologicznych itp. Na etapie mycia i dezynfekcji należy stosować odpowiednie, profesjonalne preparaty, a później – używać certyfikowanych sterylizatorów i opakowań do sterylizacji w formie torebek lub rękawów.
Tak jak w innych placówkach konieczne jest przeprowadzanie testów kontroli sterylizacji przy każdym procesie, a także regularne kontrole używanego sprzętu.

Specyficznymi produktami, które w przypadku mobilnego gabinetu podologicznego mogą mieć szczególne znaczenie, są foliowe opakowania służące dodatkowej ochronie wyjałowionych pakietów na czas transportu. Specjalne torebki samoprzylepne zabezpieczają przed przypadkowym uszkodzeniem papierowo-foliowego opakowania sterylizacyjnego, a co za tym idzie – przed kontaminacją narzędzi.
Przy wyjazdowych zabiegach przydatne są również preparaty do wstępnego mycia narzędzi, zapobiegające zaschnięciu pozostałości tkanek.

   
   
   

Polecane produkty

Polecane artykuły

Zeszyt kontroli sterylizacji - co to takiego

Zeszyt kontroli sterylizacji - co to takiego

Jak wielkim zagrożeniem mogą być wirusy i bakterie - wiedzą już wszyscy. Standardy i procedury chroniące przed skażeniem obowiązują od dziesiątków lat, dla lekarzy i personelu medycznego to oczywistość, ale dopiero wraz z pandemią koronawirusa COVID-19 świadomość ta stała się...
Nowości TECcare® - produkty do mycia i dezynfekcji bez alkoholu

Nowości TECcare® - produkty do mycia i dezynfekcji bez alkoholu

Obecna sytuacja spowodowana pandemią COVID-19 wymusiła na nas konieczność stosowania środków do dezynfekcji w każdych okolicznościach. Niezależnie od tego, czy znajdujemy się w sklepie spożywczym, wchodzimy do gabinetu lekarskiego, czy po powrocie do domu – zachowanie reżimu...
Sterylizacja w autoklawie - co to jest i jak działa

Sterylizacja w autoklawie - co to jest i jak działa

Sterylizacja jest najważniejszą czynnością na etapie przygotowywania narzędzi medycznych i kosmetycznych do ponownego użycia. Proces pozwala na zneutralizowanie wszelkich drobnoustrojów – bakterii, wirusów i grzybów, które mimo wcześniejszego mycia i dezynfekcji mogły pozostać na...