Testy do sterylizacji

Testy do autoklawu to podstawa kontroli procesu sterylizacji. Zgodnie z wymaganiami każdy cykl sterylizacji musi być kontrolowany, a wyniki kontroli – dokumentowane. Dopiero po potwierdzeniu skuteczności procesu możliwe jest zwolnienie wsadu sterylizacji do wykorzystania. W zależności od wybranej metody sterylizacji testy mają charakter chemiczny lub biologiczny. Ważna jest również kontrola pracy sterylizatora za pomocą testów Bowie Dicka. Szerokie portfolio testów do sterylizacji sterim, to wygoda zakupów w jednym miejscu i prosto od producenta.

 

Testy sterylizacja medyczna

Regularna kontrola sterylizacji jest jednym z podstawowych, bezwzględnie wymaganych, elementów procedur sterylizacyjnych - niezależnie od wielkości placówki, w której prowadzone są takie czynności. Zalecenia dotyczące sposobów weryfikowania opisane są choćby w Wytycznych dla podmiotów, w których prowadzona jest sterylizacja. Autorzy dokumentu przypominają o obligatoryjności kontroli sterylizacji i informują które parametry poszczególnych metod sterylizacji podlegają sprawdzeniu. Przy najpopularniejszej metodzie, czyli sterylizacji parą wodną, jest to potwierdzenie wymaganych: czasu, temperatury, ciśnienia i obecności pary, natomiast podczas sterylizacji nadtlenkiem wodoru powinny być kontrolowane: czas, temperatura i stężenie czynnika sterylizującego. Wybór metody testowania i zakres kontroli sterylizacji zależy od stosowanej metody, rodzaju i przeznaczenia wyjaławianego materiału. W niektórych, szczególnie wymagających przypadkach (np. przy sterylizacji implantów) wymagane jest stosowanie najdokładniejszych testów biologicznych.

Kontrola procesu sterylizacji przy użyciu różnych testów

Podstawową i najczęściej stosowaną metodą weryfikowania parametrów procesu są chemiczne testy kontroli sterylizacji. Umieszczona na nich substancja wskaźnikowa zmienia swój przy osiągnięciu oczekiwanych parametrów procesu. Ampułkowe testy biologiczne są dokładniejsze i pozwalają na sprawdzenie realnej skuteczności biobójczej w stosunku do materiału biologicznego, czyli wybranych szczepów bakterii. Testy biologiczne wykorzystywane są do kontroli sterylizacji w przypadkach wymagających szczególnych rygorów, a także – do okresowego potwierdzania (walidacji) procesów sterylizacji. Należy pamiętać o obowiązku prowadzenia dokumentacji potwierdzającej zgodność z procedurami każdego cyklu sterylizacji w placówce. Dla ułatwienia archiwizacji pasków testowych niektóre z nich mają warstwę klejącą – pozwala to na łatwe umieszczenie w książce. Oprócz testów kontroli sterylizacji w formie pasków (chemiczne) lub ampułek (testy biologiczne) w procedurach wyjaławiania stosuje się również wskaźniki typu I, czyli potwierdzające sam fakt poddania sterylizacji, umieszczone na opakowaniach do sterylizacji albo na etykietach naklejanych na pakiety.

Testy do autoklawu

Autoklaw i sterylizator parowy, to dwa te same urządzenia. Obie nazwy wykorzystywane są zamiennie w mowie potocznej. Testy do sterylizacji i testy do autoklawu są więc tymi samymi produktami. Upewnij się tylko, by testy kontrolowały metodę sterylizacji, którą wykorzystujesz w swojej placówce i gabinecie. W ofercie sterim.eu znajdziesz testy do autoklawu enbio, który zyskuje coraz większą popularność na rynku. Zmiana kolory testu potwierdza prawidłowo przeprowadzony proces sterylizacji. Każdy niepoprawnie wybarwiony test do sterylizacji w autoklawie, to podstawa do powtórzenia procesu wyjałowienia pakietów. Jeśli problem pojawi się ponownie należy wezwać odpowiedni serwis do urządzenia, z którego do momentu nie prawy nie powinno się korzystać.

Testy do sterylizacji w autoklawie, które pomogą Ci w Twojej pracy to:

  • etykiety do sterylizacji ze wskaźnikiem typu 1 do sterylizacji parowej
  • testy bowie-dick typu 2
  • paskowe testy typu 4, 5 i 6 o różnych czułościach na czynniki sterylizujące
  • biologiczne testy paskowe typu sporal oraz ampułkowe testy biologiczne 24h i 10h
  • testy helix do sprawdzenia skuteczności penetracji pary w urzadzeniach rurowych
  • akcesoria takie jak taśmy do pakowania ze wskaźnikiem typu 1

Jakie testy do autoklawu Enbio?

Testy do autoklawu Enbio to te same testy, które używa się w innych sterylizatorach podobnych wymiarów i parametrów. Skorzystaj wiec z testów kontrolujących pracę twojego urządzenia oraz testów chemicznych typu 4 Sterim. W autoklawie Enbio sprawdzą się również testy biologiczne dostępne na sterim.eu. Testy do autoklawu to pewna metoda kontroli procesu sterylizacji w urządzeniu. Łatwo zarchiwizujesz je w prowadzonej dokumentacji, którą sprawdza Sanepid i inne organy w przypadku podejrzeń o nieprawidłowości procesu sterylizacji. Testy Sterim są dopasowane parametrami do autoklawu Enbio i do jego programów i czasów sterylizacji. Jeśli masz problem z wyborem odpowiednich testów do autoklawu napisz do naszej obsługi klienta i dopytaj o testy najlepsze do Ciebie.

Jak często i z ilu testów do sterylizacji należy korzystać?

Z testów chemicznych do kontroli procesu sterylizacji należy korzystać przy każdym wykonywanym procesie wyjaławiania narzędzi. Powinny znajdować się one w każdym sterylizowanym w autoklawie pakiecie. Po wyjęciu wysterylizowanych narzędzi, taki test należy zarchiwizować w odpowiedniej dokumentacji procesu. Natomiast testy biologiczne powinno przeprowadzać się zgodnie z zaleceniami regionalnej Stacji Epidemiologicznej - najczęściej zalecane jest stosowanie testów biologicznych raz na tydzień.