Kontrola Sanepidu w gabinecie

 

Prowadzenie gabinetu kosmetycznego, salonu urody, studia tatuażu czy zakładu fryzjerskiego wiąże się zawsze z koniecznością wypełnienia wymogów sanitarnych. Dotyczą one adaptacji pomieszczenia, wykorzystywanych narzędzi i sprzętu, a także stosowanych procedur. Zgodność z przepisami może być sprawdzona w dowolnym momencie, a instytucją uprawnioną do przeprowadzania kontroli jest Sanepid, czyli Państwowa Inspekcja Sanitarna, posiadająca swoje placówki w całym kraju.

Spis treści
1. Obowiązki sanitarne właściciela zakładu branży beauty
2. Kiedy w salonie kosmetycznym możemy spodziewać się kontroli Sanepidu?
3. Kontrola Sanepidu – bez zapowiedzi czy zaplanowana?
4. Co sprawdza Sanepid w gabinecie kosmetycznym?
5. Podsumowanie kontroli Sanepidu

 


Obowiązki sanitarne właściciela zakładu branży beauty


Każdy gabinet kosmetyczny, salon urody, studio tatuażu czy zakład fryzjerski muszą spełniać szereg wymogów, pojawiających się już na etapie urządzania i uruchamianiach placówki, a później – obowiązujących w toku jej działalności.
Do tej pierwszej grupy należą zalecenia dotyczące układu, standardu i liczby niezbędnych pomieszczeń, wydzielenia odpowiednich stref (dla różnych zastosowań), projektowania koniecznych instalacji (woda, energia elektryczna, ogrzewanie i wentylacja), sposobów wykończenia wnętrza, wyposażenia w narzędzia i urządzenia, a także dokumentacji, którą przedsiębiorca uruchamiający zakład branży beauty musi zgromadzić.
Lista ta wydawać się może bardzo obszerna, ale wbrew pozorom o wiele trudniejsze od pierwotnych działań (w tym formalności) na etapie zakładania biznesu, jest utrzymanie odpowiedniego standardu przez miesiące i lata działalności. A właśnie to będzie przedmiotem kontroli inspektorów Sanepidu, którzy regularnie odwiedzają każdą placówkę wymagającą nadzoru sanitarno-epidemiologicznego.


Kiedy w salonie kosmetycznym możemy spodziewać się kontroli Sanepidu?

Co prawda nie ma żadnej reguły, ale jednak można spodziewać się większego zainteresowania Sanepidu placówkami nowymi, dopiero pojawiającymi się na rynku. To zrozumiałe – chodzi o sprawdzenie zgodności stanu rzeczywistego z dokumentacją i upewnienie się, że przedsiębiorca i jego pracownicy dobrze radzą sobie z typowymi obowiązkami sanitarnymi.
Kontrola może mieć charakter rutynowy i wynikać z wewnętrznych harmonogramów Sanepidu, może też być związana z specjalnymi akcjami profilaktycznymi, najczęściej inicjowanymi w przypadku dostrzeżenia groźnych zjawisk (na przykład zwiększenia skali zachorowań odwirusowych). Inną kategorią są kontrole będące odpowiedzią na sygnał docierający do Sanepidu z zewnątrz. Pacjent gabinetu lekarskiego albo klient zakładu kosmetycznego, zaniepokojony choćby złymi warunkami sanitarnymi lub zachowaniem personelu, może złożyć skargę albo powiadomić Sanepid w inny sposób.


Kontrola Sanepidu – bez zapowiedzi czy zaplanowana?

Czy sanepid może zjawioć się niezapowiedzianie?

Kontrole niezapowiedziane mogą być przeprowadzane tylko w przypadkach pojawienia się zagrożenia epidemiologicznego. Przyjmuje się, że w tym przypadku najważniejszy jest czas i szybka neutralizacja potencjalnego zagrożenia. Wszystkie pozostałe kontrole muszą być poprzedzone zapowiedzią (zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli). Jest więc czas choćby na odszukanie dokumentów potwierdzających aktualne badania personelu czy dokumentacji sprzętu. Wbrew powszechnemu stereotypowi, kontrole Sanepidu nie mają służyć uprzykrzaniu życia przedsiębiorcom. Chodzi raczej o przysłowiowe „trzymanie ręki na pulsie” i przypominanie kontrolowanemu, że nieustanne dbanie o standardy sanitarne jest po prostu konieczne – dla wspólnego dobra. Właściciel gabinetu kosmetycznego, odpowiednio wyposażonego i rzetelnie prowadzonego, na pewno nie musi się niczego obawiać.

 

Co sprawdza Sanepid w gabinecie kosmetycznym?

Podczas kontroli sprawdzana jest zarówno jakość i stan wyposażenia gabinetu, jak i prawidłowość procedur związanych z wykonywaniem konkretnych usług i ogólnym utrzymaniem placówki. Kontroler na pewno będzie chciał upewnić się, czy podczas zabiegów stosowane są wyjałowione narzędzia, czy placówka korzysta z certyfikowanych materiałów eksploatacyjnych i preparatów (np. torebek do sterylizacji, testów kontroli sterylizacji, środków do dezynfekcji powierzchni), a także – czy są one używane zgodnie z dobrymi praktykami sanitarnymi. Sanepid sprawdza również sposób utylizacji odpadów (w tym – odpadów niebezpiecznych), a także kontroluje ogólny poziom higieny.
Można przyjąć, że dla uzyskania pozytywnego wyniku kontroli wystarczy zadbać o podstawową wiedzę personelu i elementarne nawyki sanitarne, a przy zakupach sprzętu, materiałów i preparatów do dezynfekcji i sterylizacji zdać się na sprawdzonego dostawcę.

 

Podsumowanie kontroli Sanepidu

Każda kontrola Sanepidu (zapowiedziana albo przeprowadzona bez uprzedzenia) kończy się sporządzeniem protokołu. Dokument może zawierać listę stwierdzonych nieprawidłowości oraz wskazówki dotyczące sposobu i terminu ich usunięcia. Sanepid może również nałożyć karę finansową, a w skrajnym przypadku - wydać polecenie wstrzymania działalności.
W branży beauty jednak bardzo rzadko konieczne są tak radykalne decyzje. Właściciele salonów kosmetycznych przekonali się już, że zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa i codzienna rzetelność pozwalają uniknąć problemów.

Polecane produkty

Polecane artykuły

Zeszyt kontroli sterylizacji - co to takiego

Zeszyt kontroli sterylizacji - co to takiego

Jak wielkim zagrożeniem mogą być wirusy i bakterie - wiedzą już wszyscy. Standardy i procedury chroniące przed skażeniem obowiązują od dziesiątków lat, dla lekarzy i personelu medycznego to oczywistość, ale dopiero wraz z pandemią koronawirusa COVID-19 świadomość ta stała się...
Jak zapewnić bezpieczeństwo w gabinecie medycyny estetycznej

Jak zapewnić bezpieczeństwo w gabinecie medycyny estetycznej

W ostatnich latach zabiegi medycyny kosmetycznej zyskały ogromną popularność. Zabiegi upiększające stały się przystępne finansowo, a salony świadczące tego typu usługi pojawiły się również w mniejszych miejscowościach. Jednak niezależnie od lokalizacji i wielkości zakładu,...