Dokumentacja procesu sterylizacji - checklista do pobrania

 

W małych przychodniach, gabinetach stomatologicznych czy salonach urody, bardzo często czynności związane ze sterylizacją narzędzi medycznych należą do dodatkowych obowiązków poszczególnych pracowników placówki. W takim przypadku cenną pomocą mogą być różnego rodzaju checklisty. Czytelne zestawienie kolejnych etapów procedury zmniejsza ryzyko pominięcia jakiejś czynności, a co za tym idzie – pomaga utrzymać wysoki standard sanitarno-higieniczny. Jednym z obowiązków związanych ze sterylizacją narzędzi medycznych jest obowiązek prowadzenia ustandaryzowanych zapisów. Przedstawiamy więc dzisiaj checklistę dokumentacji procesu sterylizacji.

Spis treści:

  1. Checklista dokumentacji procesu sterylizacji
  2. Checklista to tylko podpowiedź!
  3. Czemu służy dokumentacja procesu sterylizacji?

 

Checklista dokumentacji procesu sterylizacji

Tak jak lista czynności, które po kolei „odhacza” przed rozpoczęciem kołowania pilot samolotu pasażerskiego, tak checklista sterylizacji zapobiega pominięciu (poprzez zapomnienie, nieuwagę, zmęczenie) obowiązku utrwalenia ważnych informacji związanych z procesem wyjaławiania.

Sprawdźmy, jakie pozycje znalazły się na załączonej checkliście.

 1. Określenie metody sterylizacji: w niewielkich gabinetach medycznych i w branży beauty wykorzystywana jest zwykle jedna metoda – najczęściej jest to sterylizacja parą wodną pod ciśnieniem, zatem właśnie taki zapis będzie się tu powtarzał.
 2. Numer lub kod sterylizatora: sytuacja jest podobna – ponieważ w małej placówce eksploatowane jest jedno urządzenie, ten numer/kod będzie się powtarzał.
 3. Data sterylizacji.
 4. Parametry procesu (temperatura, czas, ciśnienie): dzięki współczesnym rozwiązaniom nie ma potrzeby ręcznego wpisywania danych, bo wszystkie informacje znajdują się na wydruku z drukarki sterylizatora, albo nawet w zapisie elektronicznym; wystarczy dołączyć odpowiedni wydruk do dokumentacji.
 5. Numer lub kod cyklu sterylizacji: między innymi pozwala na dokładne „skojarzenie” wysterylizowanego, zmagazynowanego bądź użytego przy konkretnej procedurze medycznej pakietu - z zapisami w dokumentacji.
 6. Wynik kontroli chemicznej i/lub biologicznej: jest potwierdzeniem, że została przeprowadzona kontrola sterylizacji; forma wskaźników (np. testów chemicznych typu IV STERIM) ułatwia ich dołączenie do dokumentacji.
 7. Podpis osoby przeprowadzającej proces lub osoby odpowiedzialnej za sterylizację.

Powyższe punkty odpowiadają powszechnie uznanym wytycznym instytucji kontrolnych i zaleceniom przekazywanym podczas szkoleń i w systemie edukacji personelu medycznego. Wystarczy więc działać zgodnie z checklistą...

 

POBIERZ check-listę dokumentacji procesu sterylizacji

 

 

Checklista to tylko podpowiedź!

To bardzo ważne zastrzeżenie – checklista (również ta, którą dołączyliśmy do naszego artykułu), jest jedynie podpowiedzią i przypomnieniem. Umieszczenie tej „ściągawki” w widocznym miejscu pomoże nam we właściwym zarejestrowaniu informacji dotyczących kolejnego cyklu sterylizacji, natomiast same dane należy umieścić trwale w prowadzonej dokumentacji, która może mieć różną formę, ale jest bezwzględnie konieczna i zawsze będzie kluczowym źródłem wiedzy o wykonanych cyklach wyjaławiania oraz ich jakości, a także – przedmiotem zainteresowania inspektorów Sanepidu.

 

 

Czemu służy dokumentacja procesu sterylizacji?

Prowadzenie dokumentacji procesu sterylizacji jest obowiązkiem każdej placówki zajmującej się wyjaławianiem materiałów medycznych. Warto chwilę zastanowić się – po co właściwie prowadzimy tak skrupulatne zapisy? Prawdopodobnie większość zainteresowanych osób odpowie, że „dokumentacja musi być, bo tego wymaga Sanepid”. To oczywiście prawda, ale… nie jedyna. Dokumentacja jest naszą „polisą ubezpieczeniową”, potwierdzającą (w razie ewentualnego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta lub klienta), że wszelkie czynności zapewniające sterylność używanych narzędzi i akcesoriów, zostały wykonane zgodnie z zaleceniami.

Ale oprócz tego forma prowadzenia dokumentacji niejako wymusza na nas postępowanie zgodne z wytycznymi. Pominięcie jakiejkolwiek czynności, wymaganej wytycznymi, można od razu zauważyć, co pozwala uniknąć błędów, które – w skrajnym przypadku – mogłyby mieć bardzo poważne konsekwencje. To właśnie zaleta checklisty, do której pobrania serdecznie zachęcamy.

Polecane produkty

Polecane artykuły

Zeszyt kontroli sterylizacji - co to takiego

Zeszyt kontroli sterylizacji - co to takiego

Jak wielkim zagrożeniem mogą być wirusy i bakterie - wiedzą już wszyscy. Standardy i procedury chroniące przed skażeniem obowiązują od dziesiątków lat, dla lekarzy i personelu medycznego to oczywistość, ale dopiero wraz z pandemią koronawirusa COVID-19 świadomość ta stała się...
Jak poprawnie stosować etykiety do sterylizacji

Jak poprawnie stosować etykiety do sterylizacji

Etykiety do sterylizacji znacząco przyspieszają zarówno oznaczanie pakietów, jak i prowadzenie wymaganych przepisami rejestrów – szczególnie w przypadku użycia metkownic automatycznych. Sprawdź do czego możesz je wykorzystać i jak z nich korzystać.
Torebki do sterylizacji - jak używać ich poprawnie?

Torebki do sterylizacji - jak używać ich poprawnie?

Jednym z najważniejszych etapów reprocesowania narzędzi medycznych jest ich pakowanie przed sterylizacją. Prawidłowe przeprowadzenie tej czynności oraz użycie opakowania odpowiedniej jakości pozwala na skuteczną sterylizację zawartości, a później – bezpieczne przechowywanie pakietu...