Testy kontroli mycia i dezynfekcji

Procedury mycia i dezynfekcji, stosowane w placówkach ochrony zdrowia, zakładają konieczność sprawdzania skuteczności poszczególnych zabiegów sanitarnych. Testy kontroli mycia i dezynfekcji w postaci pasków z naniesionym znakiem, są proste w użyciu i pozwalają na kontrolę przy każdym myciu narzędzi. Uzupełnieniem testu sprawności myjni może być dodatkowe badanie ATP, przeprowadzone za pomocą luminometru.

Kontrola skuteczności mycia i dezynfekcji

Mycie i dezynfekcja narzędzi medycznych wymaga stałego nadzorowania i weryfikowania skuteczności. Chodzi zarówno o kontrolę prawidłowości działania urządzeń – przede wszystkim myjni-dezynfektorów, jak i późniejsze badanie próbek pobranych z powierzchni na obecność pozostałości biologicznych. Przy używaniu chemicznych wskaźników kontroli mycia, np. Sterim Wash Control lub Sterim Clean Control, sprawdzana jest skuteczność usuwania substancji testowej z paska kontrolnego. Dla lepszego odzwierciedlenia warunków krytycznych wskaźnik powinien zostać umieszczony w specjalnym uchwycie stabilizującym test w kilku płaszczyznach. Testy paskowe do kontroli dezynfekcji potwierdzają osiągnięcie wymaganej temperatury (ok. 90 st. C) poprzez zmianę koloru wskaźnika.

Testy ATP do luminometru

Kontrola czystości powierzchni na podstawie pomiaru pozostałości cząsteczek ATP jest miarodajne, bo wykrywa wszelkie pozostałości organiczne na powierzchni narzędzi poddanych wcześniej procesowi dezynfekcji. To pobierania próbki służą specjalne, ustandaryzowane wymazówki – element zestawu zawierającego również enzym wchodzący w reakcję z ATP. Podczas tego procesu powstaje światło, którego natężenie mierzone jest za pomocą precyzyjnego luminometru z automatyczną kalibracją. Ta metoda wykrywania zanieczyszczeń charakteryzuje się dużą czułością i doskonale nadaje się do prowadzenia stałych, regularnych pomiarów w ramach prowadzonej polityki sanitarnej. Sklepu sterim.eu posiada luminometry oraz testy ATP w różnych odmianach w stałej sprzedaży.