Testy chemiczne

Kontrola za pomocą testów chemicznych spełniających wymagania normy PN EN ISO 11140-1 jest najczęściej stosowaną metodą oceny skuteczności procesu sterylizacji w sterylizatorach parowych. Test ma zwykle formę paska z substancją zmieniającą kolor pod wpływem czynników fizycznych: temperatury i ciśnienia. Substancja testowa jest całkowicie bezpieczna i obojętna dla procesu wyjaławiania. Zgodnie z zaleceniami normy – ilość testów należy dobrać do wielkości komory sterylizatora.

Wskaźniki chemiczne

Wskaźniki chemiczne kontroli sterylizacji są chętnie używane ze względu na prostotę użycia i łatwość odczytu wyniku. Nie wymagają żadnych dodatkowych czynności, jak choćby inkubacji niezbędnej przy testach biologicznych. Wskaźnik chemiczny, mający formę wąskiego paska z naniesioną substancją wskaźnikową, należy umieścić wewnątrz każdego pakietu sterylizacyjnego, a po zakończeniu procesu wyjaławiania – sprawdzić kolor na polu testowym. Zmiana koloru jest dowodem osiągnięcia parametru lub parametrów krytycznych wymaganych w danym procesie. Istotną zaletą chemicznych wskaźników kontroli sterylizacji, oprócz prostoty użycia i intuicyjnego odczytu wyniku, jest ich korzystna cena. Część wskaźników chemicznych dostępnych na rynku, ma wymiary pozwalające na podzielenie jednego paska na dwa oddzielne testy. Na szczególną uwagę zasługują testy wskaźnikowe marki Sterim – są produkowane w wysokim reżimie technologicznym przez polskiego producenta i mają polskie opisy, co jest dużym ułatwieniem dla personelu odpowiedzialnego za sterylizację materiału medycznego.

Testy chemiczne do autoklawu

Paskowe testy chemiczne do autoklawu są najpopularniejszą metodą kontroli sterylizacji. Są bardzo proste w użyciu i nie wymagają żadnych dodatkowych zabiegów (np. inkubacji – jak w przypadku testów biologicznych). Substancja wskaźnikowa jest neutralna i całkowicie bezpieczna dla sterylizowanego materiału. Forma standardowych pasków z naniesioną substancją wskaźnikową, niekiedy wyposażonych w warstwę samoklejącą, ułatwia umieszczenie testu wewnątrz pakietu przeznaczonego do sterylizacji, jednoznaczną ocenę wyniku testu po wykonaniu procesu, a następnie – zarchiwizowanie wyniku w prowadzonej dokumentacji. Zgodnie z obowiązującymi zasadami – podstawą do zwolnienia materiału sterylizowanego do użycia jest jednoczesny pozytywny wynik testu chemicznego oraz raport potwierdzający parametry krytyczne w danym cyklu – zwykle wydruk ze sterylizatora. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą produktową marki Sterim w zakresie chemicznych testów kontroli sterylizacji. Dostępne są testy różnych typów, przeznaczone dla różnych metod wyjaławiania.

Typy testów chemicznych do sterylizacji medycznej

Chemiczne testy kontroli sterylizacji dzieli się według typów, określających ich przeznaczenie. Chemiczny wskaźnik sterylizacji typu 1 służy do jednoznacznego identyfikowania pakietów już poddanych sterylizacji i pozwala na łatwe odróżnienie pakietów niejałowych od jałowych. Wskaźnik chemiczny typu 2 to symulacyjny test Bowie&Dick – pomagający w ocenie sprawności sterylizatora parowego. Jednoparametrowy wskaźnik chemiczny typu 3 potwierdza wystąpienia parametru krytycznego w danej metodzie sterylizacji. Wskaźnik chemiczny typu 4, nazywany wskaźnikiem wieloparametrowym, reaguje na dwa lub więcej krytycznych parametrów procesu. Wskaźnik typu 5, zintegrowany, weryfikuje wszystkie parametry krytyczne i może być umieszczany zarówno wewnątrz pakietu, jak i w przyrządzie testowym procesu (PCD). Wskaźnik chemiczny typu 6 jest wskaźnikiem emulacyjnym i przeznaczony jest do umieszczania w przyrządach testowych lub pakietach reprezentatywnych dla całego wsadu. Również reaguje na wszystkie parametry krytyczne procesu.