Jaką wodę użyć do sterylizatora?

 

Nowoczesne sterylizatory są proste w obsłudze. Wystarczy wybrać odpowiedni program i uruchomić urządzenie, a raz na jakiś czas – wykonać niezbędne, opisane w instrukcji, czynności konserwacyjne. Wewnętrzne systemy monitorowania zapewniają pełną kontrolę i w czytelny sposób sygnalizują wszelkie nieprawidłowości. Jedną z nich jest dostarczenie wody o niewystarczającej jakości. Zabezpieczenie jest dwustopniowe: sterylizator najpierw ostrzega, a później dochodzi do zatrzymania procesu. Jak tego uniknąć? A przede wszystkim – jak sprawić, by autoklaw działał długo i bezproblemowo?

Spis treści:

  1. Woda w procesie sterylizacji
  2. Jaka woda do autoklawu – woda demineralizowana czy destylowana?
  3. Czy do sterylizacji można używać wody z kranu?
  4. Parametry wody do autoklawu

 

 

Woda w procesie sterylizacji

W przypadku sterylizacji parowej woda jest kluczowa i niezbędna do eksploatacji. Z wody pobranej przez urządzenie wytwarzana jest para wodna, która (będąc pod odpowiednim ciśnieniem) jest czynnikiem sterylizującym.

Może być dostarczana do autoklawu automatycznie (samoczynnie) lub ręcznie – taki wybór dają już kompaktowe sterylizatory przeznaczone dla małych gabinetów lekarskich i zakładów kosmetycznych, np. autoklaw Kronos B6.

Pierwszy sposób polega na podłączeniu urządzenia na stałe do źródła wody, a drugi – na regularnym napełnianiu zbiornika sterylizatora z pojemnika przez osobę obsługującą, za pomocą wbudowanej pompki ssącej i wężyka. W obu przypadkach ilość wody jest ściśle kontrolowana przez automatykę urządzenia. Zawór wody lub pompka działają wyłącznie w sytuacji, gdy w wewnętrznym zbiorniku jest jeszcze miejsce. Sterylizator ma również system ostrzegający o niskiej lub dyskwalifikującej jakości wody.

 

 

Jaka woda do autoklawu - woda demineralizowana czy destylowana?

Trudno oczekiwać, by w specjalny system oczyszczania wody inwestował niewielki gabinet lub salon urody. Nie jest to zresztą konieczne – przy wyjaławianiu narzędzi i materiałów prowadzonej na niewielką skalę pobieranie wody do sterylizatora z pojemnika nie jest ani uciążliwe ani kosztowne.

W takiej sytuacji możemy stosować wodę demineralizowaną (wytwarzaną poprzez poddawanie wody wodociągowej specjalnemu filtrowaniu) albo destylowaną (powstającą w procesie destylacji, czyli całkowicie pozbawionej jakichkolwiek dodatków). Woda demineralizowana jest jednak zdecydowanie częściej rekomendowana do użycia w autoklawach, z uwagi na jej większą stabilność.

Obie wody można bez problemu nabyć, można też „produkować” je we własnym zakresie, za pomocą urządzeń filtrujących albo własnej destylarki.

 

 

Czy do sterylizacji można używać wody z kranu?

Wraz z unowocześnieniem sieci wodociągowych i wprowadzeniem rygorystycznych norm, woda pitna w naszych miastach radykalnie się poprawiła. W większości miejsc jest zdatna do picia bez przegotowania, nie oznacza to jednak, że możemy jej używać do sterylizatorów. Podstawowym problemem jest nadmierna mineralizacja – woda w kranie znacząco przekracza dopuszczalne limity wskazane w instrukcji obsługi autoklawu. W związku z tym jej użycie nie tylko spowoduje utratę gwarancji, ale prawdopodobnie doprowadzi do szybkiej awarii urządzenia.

Można temu zapobiec poprzez zastosowanie specjalnego systemu oczyszczającego, zainstalowanego na ujęciu wody, a wykorzystującego odwróconą osmozę lub inną metodę demineralizacji. Właśnie  taką konfigurację (woda wodociągowa – układ oczyszczania – sterylizator) przewidział producent, tworząc system automatycznego napełniania zbiornika.

Zatem – jeżeli woda z kranu, to WYŁĄCZNIE razem ze sprawdzonym układem oczyszczania, zamontowanym przez specjalistę.

 

 

Parametry wody do autoklawu

Woda do sterylizacji oczywiście musi być czysta pod względem biochemicznym. Ale musi też być pozbawiona substancji, które są neutralne dla człowieka, ale które mogłyby doprowadzić do powstawania osadów lub powodować uszkodzenia podzespołów sterylizatora.

Instrukcja obsługi zawiera tabelę ze specyfikacją wody dopuszczonej do użytku w autoklawie, wraz z limitami substancji zanieczyszczających. Znajdziemy tam m.in. dopuszczalny poziom zawartości tlenku krzemu, żelaza, kadmu, chlorków, fosforanów, a także parametry określające wartość pH i twardość wody.

Urządzenie na bieżąco monitoruje jakość wody badając jej przewodność (rosnącą wraz z zawartością minerałów). W przypadku autoklawu Kronos B6 możemy mieć do czynienia z dwoma komunikatami alarmowymi dotyczącymi stanu wody: „słaba”, czyli woda na granicy dopuszczalności (w takiej sytuacji konieczne są zabiegi poprawiające jakość wody lub zmiana źródła wody) oraz „zła” (w tym przypadku następuje wstrzymanie poboru wody, a użytkownik musi zadbać o poprawę jej jakości).

Co ważne – nowoczesne autoklawy nie tylko sygnalizują nieprawidłową jakość wody, ale również zapisują te dane w pamięci. Używanie wody o złej jakości jest działaniem niezgodnym z instrukcją producenta i powoduje unieważnienie gwarancji.

 

Podsumujmy jaka woda nadaje się do autoklawu:

 • woda butelkowana, woda z kranu - nie nadają się do sterylizatora
 • woda demineralizowana - najczęściej zalecana do autoklawu
 • woda destylowana - tylko jeśli spełnia wymogi instrukcji autoklawu

Polecane produkty

Polecane artykuły

Proces sterylizacji – krok po kroku

Proces sterylizacji – krok po kroku

Zmiany w przepisach sanitarnych znacznie rozszerzyły grupę podmiotów zobowiązanych do sterylizowania narzędzi. Sterylizacja uznawana jest za jedyną metodę dającą pełną ochronę przed drobnoustrojami, czyli ochronę przed przenoszonymi w ten sposób chorobami. Sterylizacja jest też...
Test Bowie Dick – na czym polega

Test Bowie Dick – na czym polega

Sterylizacja narzędzi i akcesoriów medycznych, jako proces krytyczny, wymaga szczególnej uwagi. Wysterylizowany materiał jest nienaruszalny, nie można zbadać jego jałowości, stąd konieczność dopilnowania każdego z elementów procesu sterylizacji, a także wszelkich używanych...
Konserwacja narzędzi kosmetycznych- to ma znaczenie!

Konserwacja narzędzi kosmetycznych- to ma znaczenie!

Konserwacja narzędzi kosmetycznych to praktyka, którą powinniśmy wdrożyć w swoją codzienną rutynę jeśli chcemy, by nasze narzędzia służyły nam przed lata. Z pomocą tutaj przychodzi konserwacja narzędzi odpowiednimi środkami.