Jak czyste są salony tatuażu w Polsce? Sprawdźmy co mówi o tym Sanepid!

 

Państwowa Inspekcja Sanitarna, po latach pandemicznych (kiedy instytucje państwowe bardzo dużo energii poświęcały walce z COVID-19), wróciła już do normalnego trybu działania. A to oznacza między innymi częste kontrole, prowadzone przez pracowników terenowych placówek Sanepidu. Wśród placówek, w których standardy higieniczne weryfikowane są przez kontrolerów, są studia tatuażu. Jak wynika ze statystyki – salony takie, choć jest ich mniej niż innych zakładów usługowych branży beauty, są kontrolowane częściej.

Spis treści:

    1. „Bezpieczny salon tatuażu” i „czysty salon tatuażu” – na czym polega różnica?
    2. Czy tatuażyści są częściej kontrolowani przez Sanepid?
    3. Produkty Sterim, czyli sposób na przejście kontroli w salonie tatuażu.

 

 

„Bezpieczny salon tatuażu” i „czysty salon tatuażu” – na czym polega różnica?

Warto pamiętać, że każdy salon branży beauty musi spełniać szereg warunków. Ich ilość i zakres zależy od charakteru usług, ale podstawowa zasada jest jedna: urządzenie, wyposażenie i zasady działania placówki muszą gwarantować bezpieczeństwo zarówno klientów, jak i personelu. Chodzi zarówno o bezpieczeństwo w czasie wykonywania zabiegów, jak i bezpieczeństwo ogólne związane z komunikacją i przebywaniem w lokalu i poza nim. Najistotniejsze są rodzaj i jakość wyposażenia, używane narzędzia, akcesoria i materiały eksploatacyjne, a także kwalifikacje personelu.

Przygotowanie salonu tatuażu do działania to podstawa – konieczne jest skrupulatne odhaczenie wszystkich punktów na obszernej liście niezbędnych czynności, zakupów i szkoleń. Oczywiście – w przypadku studia tatuażu, wytyczne muszą być dostosowane do tak specyficznej dziedziny jaką jest tatuowanie. Notabene, zgodność z tymi wytycznymi będzie weryfikowana później, podczas okresowych kontroli już w toku pracy studia. Zatem ewentualne zmiany i udoskonalenia również muszą być zgodne z pierwotnymi zasadami.

 

   
    Podczas okresowych kontroli, inspektor Sanepidu, oprócz potwierdzenia    
    faktu spełniania przez zakład ogólnych wytycznych związanych z
    organizacją i wyposażeniem placówki, weryfikuje również praktyczne
    stosowanie procedur sanitarnych i higienicznych. Polega to zarówno na
    ocenie czystości wnętrza i urządzeń, sprawdzeniu wymaganej
    dokumentacji, a także asortymentu używanych środków i materiałów
    eksploatacyjnych.

 

Zatem: na etapie urządzania studia tatuażu Sanepid sprawdza, czy zakład jest bezpieczny (czy można w nim bezpiecznie wykonywać usługę tatuowania), a na etapie działania placówki – sprawdza, czy studio nadal jest bezpieczne (czy nie wprowadzono niekorzystnych zmian) i czy jest prowadzone zgodnie ze standardami sanitarnymi.

 

stan sanitarny salonów tatuażu w Polsce w 2022 rokuCzy tatuażyści są częściej kontrolowani przez Sanepid?

W zestawieniach publikowanych przez GIS, w dziale poświęconym branży beauty, osobno ujęto różne specjalności, co pozwala porównać aktywność kontrolerów w poszczególnych typach zakładów usługowych.

Dane są jednoznaczne. Studia tatuażu są obserwowane szczególnie uważnie przez Sanepid – liczba kontroli tego typu zakładów jest wyraźnie wyższa niż w przypadku salonów kosmetycznych. Kolejne pozycje zajmują salony odnowy biologicznej, fryzjerzy, a najrzadziej kontrolowane są multiusługowe salony urody.

Interesujące są też statystyki poświęcone skali stwierdzonych uchybień. Najbardziej interesują nas obiekty, w których kontrolerzy stwierdzili zły stan higieniczno-sanitarny: w przypadku studiów tatuażu sytuacji takich było dwukrotnie więcej (!) niż w przypadku drugich na niechlubnej liście salonów kosmetycznych.

Ten wynik, choć niepokoi, nie powinien zaskakiwać – podczas usługi tatuowania dochodzi do naruszenia tkanek, w związku z tym rygory sanitarne są największe, a co za tym idzie – ich spełnienie jest najtrudniejsze.

Aktywność Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest monitorowana i podsumowywana. Dane znaleźć można w corocznych raportach Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Z porównania zestawień z ostatnich lat wynika, że w okresie pandemii koronawirusa kontroli Sanepidu było zdecydowanie mniej – wynikało to zarówno z innych, pilniejszych zadań związanych bezpośrednio ze zwalczaniem COVID-19, jak i z okresowego zamknięcia wielu zakładów podlegających nadzorowi. Spadek liczby kontroli widoczny był w latach 2020-2021. Choć w roku 2022 inspektorzy nie osiągnęli jeszcze wskaźników z lat przedpandemicznych, to w statystyce widać już wyraźny wzrost.

 

 

Produkty Sterim, czyli sposób na przejście kontroli ze wzorowymi wynikami.

Tatuażyści nie mają łatwego życia. Wymagania sanitarne są zbliżone do wymagań typowych dla gabinetów lekarskich. Konieczna jest profesjonalna dezynfekcja sprzętu i wyposażenia zakładu oraz sterylizacja narzędzi. Dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie merytoryczne, wyposażenie w dobrej jakości sprzęt, a także korzystanie ze sprawdzonych, certyfikowanych materiałów.

Zaopatrując się w sklepie internetowym sterim.eu możemy mieć pewność, że cały asortyment zgodny jest z obowiązującymi w Polsce wymaganiami i przepisami. Dotyczy to zarówno najpopularniejszych produktów niezbędnych w procesie sterylizacji materiałów medycznych dostępnych pod marką własną Sterim (np. torebek do sterylizacji Sterim albo testów kontroli sterylizacji typu 4 Sterim), jak i dystrybuowanych wyrobów innych producentów, choćby znakomitych preparatów do dezynfekcji powierzchni.

Zachowanie reguł bezpieczeństwa sanitarnego (w tym – korzystanie z odpowiednich, uznawanych przez Sanepid produktów) oznacza bezpieczeństwo pacjentów, a co za tym idzie – bezpieczeństwo biznesowe. To się po prostu opłaca. Również dla studia tatuażu.

Polecane produkty

Polecane artykuły

Jak sterylizować gryfy do tatuażu?

Jak sterylizować gryfy do tatuażu?

Jednorazowe rękawiczki, pojemniki ze środkiem dezynfekującym, jednorazowe bądź wyjałowione końcówki, starannie zabezpieczone maszynki – to standard we wszystkich oficjalnych, prowadzonych zgodnie z wytycznymi sanitarnymi, studiach tatuażu. Bez wątpienia takiego właśnie...
Jak poprawnie stosować etykiety do sterylizacji

Jak poprawnie stosować etykiety do sterylizacji

Etykiety do sterylizacji znacząco przyspieszają zarówno oznaczanie pakietów, jak i prowadzenie wymaganych przepisami rejestrów – szczególnie w przypadku użycia metkownic automatycznych. Sprawdź do czego możesz je wykorzystać i jak z nich korzystać.
Sterylizacja w autoklawie - co to jest i jak działa

Sterylizacja w autoklawie - co to jest i jak działa

Sterylizacja jest najważniejszą czynnością na etapie przygotowywania narzędzi medycznych i kosmetycznych do ponownego użycia. Proces pozwala na zneutralizowanie wszelkich drobnoustrojów – bakterii, wirusów i grzybów, które mimo wcześniejszego mycia i dezynfekcji mogły pozostać na...