ENDOSKOPIA

Utrzymanie wysokich standardów sanitarnych w pracowniach endoskopii ma kluczowe znaczenie. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego, ale również – o jakość i wiarygodność przeprowadzanych tam badań diagnostycznych. Oferujemy szereg produktów i urządzeń do czyszczenia, dezynfekcji i sterylizacji endoskopów, a także do ich przechowywania i transportu w warunkach gwarantujących zachowanie czystości. Ważnym uzupełnieniem wyposażenia pracowni endoskopowych są luminometry umożliwiające przeprowadzanie błyskawicznych kontroli czystości w oparciu o testy ATP.

Pełne wyposażenie pracowni endoskopowych

Nasi specjaliści mają duże doświadczenie we współpracy z pracowniami endoskopowymi. Dzięki temu oferta sklepu jest dobrą odpowiedzią na potrzeby polskich profesjonalistów tej branży. Sterim.eu korzysta z wieloletniego dorobku spółki Informer Med, co oznacza nie tylko ekspercki poziom wiedzy, ale i doskonałą znajomość współczesnego sprzętu używanego do diagnostyki i zabiegów endoskopowych. Rekomendujemy uznane endoskopy SonoScape. Pomagamy w doborze optymalnych rozwiązań technicznych w ujęciu jednostkowych zakupów i w rozumieniu tworzenia systemowych rozwiązań, np. kompletnego wyposażenia i procedur pracowni endoskopowej. Oczywiście w ofercie sterim.eu znaleźć można również pojedyncze akcesoria i materiały eksploatacyjne – na przykład specjalistyczne szczotki do oczyszczania kanałów endoskopowych oraz zaworów endoskopów. Wszechstronna oferta dostępna jest w ciągłej sprzedaży. Uwagę zwraca stała, kompetentna pomoc ze strony konsultantów, bardzo wysoka jakość produktów, a także atrakcyjne warunki cenowe.

Dedykowane środki i akcesoria dla endoskopów

Endoskopy, jako wrażliwe instrumenty medyczne o skomplikowanej budowie, wymagają szczególnego podejścia do mycia, dezynfekcji i sterylizacji. W tym wypadku nie można stosować metod charakteryzujących się wysoką temperaturą procesu – mogłoby to spowodować uszkodzenie endoskopu. Decydujące znaczenie mają tutaj wyspecjalizowane, wysoce zautomatyzowane myjnie endoskopowe, odpowiednie detergenty i preparaty dezynfekcyjne, specjalne narzędzia do oczyszczania o wysokiej skuteczności i sterylizatory niskotemperaturowe. Bardzo przydatne są rozwiązania systemowe usprawniające działalność pracowni endoskopowych. Doskonałym przykładem jest Cleanascope Advantage, będący systemową odpowiedzią na potrzeby związane z zabezpieczeniem, transportem, identyfikacją endoskopów zanieczyszczonych oraz czystych, ich magazynowaniem i przygotowaniem do ponownego użycia. Zwieńczeniem oferty dla pracowni endoskopowych mogą być testy ATP do błyskawicznej oceny czystości endoskopu, pozwalające na wykrycie nawet śladowych ilości materiału biologicznego lub innych zanieczyszczeń na powierzchni endoskopu.