Testy kontroli dekontaminacji

Testy ATP są skuteczną metodą weryfikacji skuteczności procedur dekontaminacji. Badanie prowadzone jest elektronicznie, poprzez precyzyjny pomiar luminometryczny. Taka kontrola dezynfekcji jest błyskawiczna. Zaawansowane funkcje podręcznych luminometrów pozwalają, oprócz natychmiastowego odczytu wyniku badania, na archiwizowanie i porównywanie wyników badań, a także przesyłanie danych przewodowo i przez WI-Fi. Luminometr do testów ATP powinien znaleźć się na wyposażeniu każdej placówki stosującej procedury dekontaminacji.

Kontrola czystości oparta na ATP

Metoda wykrywania zanieczyszczeń za pomocą oznaczania ilości cząsteczek ATP (adenozyno-trójfosforanu) w badanej próbce, jest bardzo skuteczna i dokładna. ATP reaguje z wypreparowanym enzymem znajdującym się w testach, a efektem reakcji jest światło. Pomiar ilości światła za pomocą odpowiednio skalibrowanego, dokładnego luminometru, daje wiarygodny wynik. Wdrożenie procedur kontroli czystości opartych na pomiarach ATP pozwala na wygodne dokumentowanie wyników badań w formie tradycyjnej i elektronicznej, a dzięki porównywalnym warunkom badania – daje możliwość analizy tendencji w dłuższym okresie czasu. Kontrola skuteczności dekontaminacji metodą badania pozostałości ATP, jako bardzo czuła, jest powszechnie stosowana w placówkach wymagających stosowania rygorystycznych norm sanitarnych i szczególnej ochrony przed skażeniami. Próbki wymazu do testów ATP można pobierać z powierzchni urządzeń, sprzętu, narzędzi medycznych (np. endoskopów), a także z wody. Luminometry oferowane przez Sterim są zaawansowanymi urządzeniami z licznymi systemami automatycznej autokontroli i cyfrowej archiwizacji wyników.

Jakie urządzenie do kontroli dekontaminacji?

Przy kontroli dekontaminacji metodą pomiaru ilości cząsteczek ATP bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie próbki. Wymazówki do pobierania wymazu dostępne są w różnych wariantach – właściwych dla badania powierzchni i dla badania czystości wody. Zaleca się, by sposób pobierania wymazu był ujednolicony i przebiegał zgodnie z zaleceniami producenta testu ATP. Dla ułatwienia rękojeść wymazówki ATP wykonana jest z elastycznego tworzywa, co pomaga zachować odpowiedni nacisk końcówki na badaną powierzchnię. Instrukcja użycia podaje również, z jakiego obszaru należy zebrać wymaz dla uzyskania miarodajnego wyniku. Wszystko to pozwala na utrzymanie porównywalnych wyników badania, a co za tym idzie – ich dalszą analizę. Przy regularnych kontrolach dekontaminacji istotny jest również dobór miejsc poddawanych sprawdzeniu. Należy weryfikować skuteczność odkażania elementów trudnodostępnych, niewygodnych do czyszczenia i dezynfekcji, a także – elementów o znaczeniu krytycznym. Pamięć luminometru pozwala na zapisywanie danych kontrolnych z poszczególnych miejsc – w osobnych komórkach.