Ditlenek chloru i sprawdzanie skuteczności odkażania wody

 

Jedną z najpopularniejszych metod odkażania wody jest dezynfekcja roztworem ditlenku (czyli dwutlenku) chloru. Związek ten stosowany jest do uzdatniania wody pitnej, do dezynfekcji instalacji wodnych, a także do neutralizowania drobnoustrojów znajdujących się w basenach. Wiarygodną metodą badania skuteczności dezynfekcji za pomocą dwutlenku chloru jest przeprowadzenie testu ATP, z wykorzystaniem luminometru. Pomiar taki sygnalizuje pojawienie się w wodzie nawet niewielkich ilości bakterii, wirusów i grzybów.


Ditlenek chloru – skuteczny i niedrogi

Ditlenek (dwutlenek) chloru jest gazem – biocydem o właściwościach biobójczych przewyższających cechy chloru. Bardzo skutecznie zwalcza wirusy i bakterie (również spory), oddziałując bezpośrednio na czynności fizjologiczne drobnoustrojów i wchodząc w bezpośrednie reakcje z biocząsteczkami. Doskonale rozpuszcza się w wodzie bez efektów ubocznych, a roztwory są proste i wygodne w użyciu. Niski koszt i duża skuteczność sprawiają, że w wielu przypadkach dezynfekcja ditlenkiem chloru jest rozwiązaniem optymalnym.


Dobór stężenia ClO2

Dobór procentowego udziału dwutlenku chloru w roztworze wodnym zależy od pierwotnej jakości wody i jej przeznaczenia. W przypadku zbiorników wody o stałej i znanej objętości, dawkowanie preparatu jest stosunkowo łatwe. Bardziej skomplikowane jest dozowanie roztworu w instalacjach wody pitnej.
Bardzo ważne są regularne kontrole. Analiza pozostałości cząsteczek ATP w wodzie pozwala stwierdzić, czy dezynfekcja została przeprowadzona prawidłowo.

 

Enzym ATP, czyli dowód istnienia życia

ATP (adenozynotrójfosforan) to organiczny związek chemiczny, enzym będący nośnikiem energii zużywanej w metabolizmie komórki. Jest na bieżąco tworzony w organizmach żywych, a jego wykrycie jest jednoznacznym sygnałem potwierdzającym aktywność komórek, w tym komórek drobnoustrojów. Z tego wynika popularność metody sprawdzania ilości drobnoustrojów na podstawie stężenia ATP.
Prześledźmy procedurę badania jakości wody na za pomocą testów AquaSnap Total, z wykorzystaniem luminometru EnSure.

 

Luminometr do badania cząsteczek ATP  Wymazówka AquaSnap


Pobranie próbki wody

Badanie skuteczności dezynfekcji wody rozpoczyna się od pobrania próbki za pomocą wymazówki AquaSnap ze specjalnie wyprofilowaną końcówką. Badaną dawkę wody po umieszczeniu w probówce łączy się z substancją testową, która po wejściu w reakcję z cząsteczkami ATP wytwarza światło.


Pomiar czystości próbki za pomocą luminometru

Zamkniętą probówkę należy umieścić w otworze luminometru, który na podstawie natężenia światła określa precyzyjnie ilość cząsteczek ATP w badanej próbce, wyrażoną w femtomolach ATP. Pomiar jest bardzo dokładny i miarodajny, a zaawansowane funkcje urządzenia pozwalają na archiwizację i wymianę danych z kolejnych pomiarów.


Profesjonalne badanie jakości wody w profesjonalnych placówkach

W przypadku przydomowego basenu tak dokładna weryfikacja skuteczności odkażania nie będzie konieczna. Co innego w obiektach publicznych, gdzie mamy do czynienia zarówno z dużą liczbą użytkowników, a co za tym idzie - z dużym prawdopodobieństwem skażenia wody szkodliwymi drobnoustrojami. W tym przypadku zarówno sam proces dezynfekcji, jak i test jej skuteczności, powinien być przeprowadzany bardzo starannie. Podobnie z wodą pitną i instalacjami do jej rozprowadzania i magazynowania. Tutaj też efektywność procesu uzdatniania wody i biologiczna jakość infrastruktury muszą być regularnie weryfikowane.
Tak jak ditlenek chloru jest skutecznym środkiem neutralizującym bakterie, wirusy i grzyby, tak testy ATP i luminometr skutecznie rozwiewają wątpliwości co do jakości dezynfekcji.

Polecane produkty

Polecane artykuły

Klasyfikacja Spauldinga: uporządkowane zagrożenia

Klasyfikacja Spauldinga: uporządkowane zagrożenia

Rozwijana nieustannie wiedza medyczna służy nie tylko skutecznemu leczeniu schorzeń. Bardzo wiele uwagi poświęca się zagadnieniom związanym z profilaktyką i ochroną pacjenta w trakcie procedur medycznych. Doskonałym przykładem może być klasyfikacja Spauldinga, czyli czytelna metoda...
Clostridium difficile - dezynfekcja, jak sobie z tym poradzić?

Clostridium difficile - dezynfekcja, jak sobie z tym poradzić?

Spis treści: 1. Bakterie clostridium difficile - przyczyna wielu chorób. 2. Kiedy clostridium difficile atakuje? 3. Gdzie dochodzi do zakażenia bakteriami clostridium difficile? 4. Jak walczyć z CDI? 5. Skuteczne metody zwalczania sporów clostridium difficile?   Bakterie clostridium...