Sterylizatory

Sterylizator wykorzystywany jest w procesie wyjaławiania - kluczowym dla zachowania standardów sanitarnych. Sterylizacji poddawane są instrumenty medyczne, akcesoria do zabiegów, a także materiały porowate – na przykład bielizna. W sterylizatorach parowych czynnikiem sterylizującym jest para wodna, a w sterylizatorach plazmowych - nadtlenek wodoru. Przy zakupie niezbędna jest odpowiednia ocena wymaganej wydajności. W niewielkich gabinetach lekarskich i stomatologicznych sprawdzają się niewielkie sterylizatory gabinetowe, w większych placówkach niezbędne są większe urządzenia.

Autoklaw do sterylizacji narzędzi

Metoda sterylizacji parowej, wykonywanej w autoklawie, jest zdecydowanie najpopularniejszą metodą wyjaławiania narzędzi medycznych, szczególnie w niewielkich ośrodkach medycznych, gabinetach stomatologicznych i salonach branży beauty. Dzięki bogatej ofercie rynkowej właściciel każdego zakładu może dobrać optymalną wielkość sterylizatora parowego. Najmniejsze z urządzeń mieszczą 3 tace. Autoklaw doskonale nadaje się do sterylizacji typowych narzędzi medycznych, odpornych na wysokie temperatury. Obsługa jest prosta, a samo urządzenie nie wymaga stosowania dodatkowych preparatów. Sterylizacja w autoklawie pozwala na skuteczne wyjaławianie również materiałów porowatych oraz instrumentów o złożonej budowie. Nowoczesne sterylizatory parowe wyposażone są w wysokiej klasy systemy regulujące i monitorujące parametry procesu, co ułatwia prowadzenie dokumentacji. Nie wolno jednak zapominać o przeprowadzaniu regularnych testów sprawności autoklawu, najlepiej za pomocą testu Bowie & Dick, a także - o obowiązkowych przeglądach serwisowych.

Sterylizator medyczny - nie tylko w szpitalach

Oferta sklepu Sterim obejmuje sterylizatory parowe i plazmowe o różnych wielkościach, przeznaczone do stosowania w małych placówkach - na stanowiskach sterylizacji gabinetowej, a w placówkach większych – w sterylizatorniach lokalnych i sterylizatorniach centralnych. Przy doborze urządzenia należy wziąć pod uwagę skalę działalności placówki, co przekłada się na ilość materiałów medycznych podlegających sterylizacji. Duża komora sterylizatora oznacza możliwość jednorazowego umieszczenia w niej większego wsadu, czyli zwiększenia wydajności procesu. Wybór metody sterylizacji i wielkości sterylizatora zależy również od typu wyjaławianych narzędzi. Dotyczy to zwłaszcza sterylizacji instrumentów i akcesoriów wrażliwych na wysokie temperatury – co wyklucza zastosowanie najpopularniejszej metody sterylizacji parą. W przypadku większych obiektów (centralne sterylizatornie) należy też wziąć pod uwagę przyjęty standard jednostki wsadu. Przepisy wymagają zachowania kompatybilności urządzeń i akcesoriów wykorzystywanych w CS.

Urządzenie do sterylizacji - również pod kontrolą

Niezależnie od typu stosowanego sterylizatora, konieczne jest prowadzenie dokładnej dokumentacji wszystkich cykli sterylizacji. Musi ona zawierać, oprócz określenia metody sterylizacji, kodu urządzenia, daty przeprowadzenia sterylizacji, nazwiska osoby odpowiedzialnej za proces, wyników kontroli chemicznej i biologicznej, również dane dotyczące krytycznych parametrów sterylizacji – typowych dla danej metody. Sprawność sterylizatora musi więc być nie tylko na bieżąco monitorowana, ale również dokumentowana. Nowoczesne sterylizatory wyposażone są w zaawansowane systemy archiwizacji danych oraz drukarki pozwalające na natychmiastowe przygotowanie raportu – w celu umieszczenia w rejestrze. Dodatkowo każdy sterylizator powinien podlegać okresowej kontroli sprawności, nie rzadziej niż raz w roku. Przeglądów urządzenia i kalibracji przyrządów pomiarowych może dokonywać tylko osoba upoważniona przez producenta lub dystrybutora sterylizatora. Dla urządzeń znajdujących się w swojej ofercie, firma Sterim zapewnia pełną obsługę gwarancyjną i serwis pogwarancyjny.