Inkubator do testów biologicznych

Inkubacja, czyli wykonanie próby namnażania bakterii obecnych w biologicznych testach kontroli sterylizacji, wymaga zastosowania odpowiedniej temperatury i jej działania w zalecanym czasie - od kilku do kilkudziesięciu godzin. Nowoczesne inkubatory dają możliwość precyzyjnego ustawienia temperatury dojrzewania testu i gwarantują jej stabilność. Zaawansowane urządzenia wyposażone są w dodatkowe funkcje ułatwiające dokumentację procesu oraz wykonywanie wydruków na wbudowanej drukarce.

Inkubator do testów - niezbędny do pełnej kontroli procesu sterylizacji

Systemy automatyki w nowoczesnych inkubatorach pozwalają na zminimalizowanie ilości niezbędnych czynności wykonywanych przez personel odpowiedzialny za przeprowadzanie kontroli procesu sterylizacji. Pozwala to zminimalizować ryzyko ewentualnego błędu, na przykład pomylenia próbek lub nieświadomego skrócenia czasu inkubacji. Dobór i utrzymanie odpowiedniej temperatury ma kluczowe znaczenie dla zachowania zasad przeprowadzania testu. By uzyskać wiarygodną informację o powodzeniu lub niepowodzeniu procesu sterylizacji, konieczne jest użycie certyfikowanego i ważnego testu biologicznego, odpowiednie umieszczenie go w komorze sterylizatora, zasilenie zalecaną pożywką, a następnie staranne przeprowadzenie procesu inkubacji. Dopiero w takiej sytuacji można mówić o pełnej zgodności z procedurami kontroli. Bez wątpienia moment próby namnażania bakterii jest jednym z ważniejszych etapów. Inkubatory dostępne w sklepie Sterim.eu doskonale współpracują z testami ampułkowymi różnych producentów, w tym 3M.

Inkubatory uniwersalne i dedykowane do testów biologicznych

W ofercie sklepu sterim.eu znajdują się inkubatory uniwersalne oraz urządzenia przeznaczone do inkubacji konkretnych typów testów bądź eksploatacji w ramach kompletnych systemów testowych. Inkubatory uniwersalne łączą prostą, typową budowę i podstawowe funkcje z dużą niezawodnością. Pozwalają na inkubowanie materiału biologicznego w ampułkach, pasujących do otworów o średnicy 11 i 13 milimetrów. Bardziej zaawansowane inkubatory uniwersalne mają szerszy zakres regulacji temperatury i czasu inkubacji, ponadto wyposażone są wyświetlacz LCD pozwalający na precyzyjną kontrolę parametrów. Dużym ułatwieniem jest możliwość zapisania programów z typowymi parametrami inkubacji, co przyspiesza pracę w przypadku wielokrotnego wykonywania kontroli przy użyciu tych samych testów. W przypadku stosowania systemowych wskaźników biologicznych szybkiego odczytu często konieczne jest użycie dedykowanego inkubatora. Sprzęt tego typu pozwala na jednoczesne przeprowadzanie inkubacji testów pochodzących z różnych cykli sterylizacyjnych, bo każda z próbek kontrolowana jest osobno. Dodatkowo inkubator sam sygnalizuje wynik testu i sporządza obszerny raport.